Skånes Fria

”Borde ses som kulturutbyte”

Au pair-programmet är en bra väg in i olika samhällen. Men för att inte kvinnorna ska utnyttjas behövs en förändring, menar Erliza Lopez Pedersen, forskare.

Erliza Lopez Pedersen på Malmö högskola forskar kring emigrerade filippiners deltagande i samhället. Hon har studerat au pairers förhållanden och vittnar också om att de flesta au pairer ser sin vistelse som ett arbete och inte som ett kulturellt utbyte. Något hon tycker är synd då hon är positiv till tanken om att unga personer kan åka ut och se världen och skaffa sig erfarenheter på detta sätt.

– Det gäller att som au pair ta för sig och utnyttja de möjligheter som ges. Men de flesta ser det som arbete och skickar hem en stor del av sina pengar. Jag kan ju förstås inte säga att det är fel då det finns både krav och behov av det hemifrån. Jag skickar också pengar till min familj i Filippinerna.

Många som kommer till Skandinavien har universitetsutbildning som lärare eller sjuksköterskor och de skulle kunna dra nytta av att lära av det svenska systemet för att sedan ta med sig det hem, menar hon.

– Men som det är nu flyttar de mellan nordeuropeiska länder som au pairer och när tillstånden här gått ut fortsätter många att arbeta utan papper i Sydeuropa.

I Sverige lever 12  600 personer från Filippinerna. Sedan 1990-talet har Europa varit en populär destination för filippinska au pairer att arbeta på. I slutet av 1990-talet inträffade fall där kvinnor misshandlades och råkade illa ut och myndigheterna i Filippinerna förbjöd medborgare att åka till Europa som au pairer. Men rekryteringen fortsatte ändå, genom olika nätverk som fanns uppbyggda sedan länge. Först 2012 fick filippinska kvinnor myndigheternas officiella tillstånd att åka som au pairer till Sverige igen.

Erliza Lopez Pedersen menar att det behövs en förändring om au pairerna ska få det kulturella utbyte som är tanken.

– Det behövs organiserade aktiviteter och program för au pairerna. Ett samarbete mellan olika intressenter som au pairer, myndigheter och lokala organisationer skulle kunna främja bättre förutsättningar. 

Hon ser också positivt på att Migrationsverket ska se över sin policy men hoppas samtidigt att det går att hitta en rättssäker lösning för au pairer.

– Kanske håller au pair-programmet på att dö ut, men jag tycker det är synd. Det skulle kunna vara en bra möjlighet för många att komma ut och se världen.

Fakta: 

Au pairer het fråga på Nordiskt Forum

Erliza Lopez Pedersen medverkar i ett samtal om au pairers förhållanden i de nordiska länderna på Nordiskt forum söndag 15 juni kl 11.

Jean Gocotano medverkar på forumet i ett seminarium om au pairer, hushållsarbete och migrantarbetare lördag 14 juni kl 16.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

100 miljoner i ökat Norrlandsstöd

Norrlandsstödet till lantbrukare i norra Sverige har inte räckt för att minska nedläggningen av gårdar. Nu höjs stödet med 100 miljoner.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu