• "Vi har inte förändrat något i verksamheten förutom att vi bytt ut orden lånekostnad och räntefri", säger bankens ordförande Monjia Manai Sonnius.
Landets Fria

JAK-banken slutar kalla sig räntefri

JAK får inte längre kalla sig en räntefri bank. Detta efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen. Men domen påverkar inte bankens kritiska inställning till ränta, menar ordföranden Monjia Manai Sonnius.

Sedan starten 1965 har JAK medlemsbank marknadsfört sig som ett räntefritt alternativ till storbanker. I föreningen finns många medlemmar som av politiska, ideologiska eller religiösa skäl motsätter sig ränta. Banken har istället tagit ut en så kallad lånekostnad för utlånade pengar för att täcka bankens kostnader.

I fjol startade Konsumentombudsmannen, som löpande granskar banker, en granskning av JAK. Det slutade med en stämning för vilseledande marknadsföring. I domen förbjuder Patent- och marknadsdomstolen JAK att använda begreppet räntefri, vilket de menar vilseleder konsumenterna. De måste också byta ut ordet lånekostnad mot ränta. Enligt domen ska all förändring i bankens information vara genomförd senast den 22 september. Följer de inte domen måste de betala två miljoner kronor i vite.

Bankens ordförande Monjia Manai Sonnius menar att domen inte påverkar bankens verksamhet i praktiken.

– Vi har inte förändrat något i verksamheten förutom att vi bytt ut orden lånekostnad och räntefri. Vi menar fortfarande att räntan är skadlig för samhällsekonomin och påskyndar snedfördelningen av rikedom globalt. Detta kommer vi att fortsätta hävda.

Vilken är din kommentar till att domstolen menar att ni vilselett konsumenter?

– Det känns lite märkligt. Vi har varit väldigt tydliga i vår information med vad vi menar när vi säger att vi är räntefria. Vi har även definierat ordet ränta och informerat om vad som ingått i det vi har kallat lånekostnad. Vi har varit tydligare än storbankerna med vad räntan används till.

JAK har i domstolsförhandlingarna lyft fram att användningen av begreppet ränta strider mot den uppfattning som en del av JAK:s lånekunder har av religiösa eller andra livsåskådningsskäl.

Monjia Manai Sonnius är besviken över att Konsumentverket anser att religionsfriheten är ett irrelevant argument.

– JAK är en politiskt och religiöst obunden organisation men samlar människor som av olika skäl ogillar den räntebaserade ekonomin. Bland dem finns religiösa personer såväl som ideologiskt engagerade personer. Vi anser att deras rätt att utöva sin övertygelse borde innefatta även vardagslivet, där ekonomin ingår som en betydelsefull del.

Enligt Monjia Manai Sonnius har domen inte påverkat medlemsantalet.

Kommer banken att ge ränta även på insatta pengar i fortsättningen?

– Nej, vi har inte ändrat på principen att man inte ska tjäna pengar på pengar. Vi har aldrig beräknat vår ränta utifrån repo-räntan eller andra marknadsfaktorer utan endast utifrån vilka kostnader vi har och vilka krav vi behöver uppfylla.

Fakta: 

JAK

JAK medlemsbank startade som Jord Arbete Kapital 1965 som ett alternativ till de traditionella bankerna.

Banken fungerar som en rikstäckande demokratisk ekonomisk förening som bedriver bankverksamhet för sina medlemmar.

JAK är partipolitiskt och religiöst obunden och omfattas av samma statliga insättningsgaranti som andra banker.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu