• Sara Vikström Olsson och Ebba Hårsmar från Fältbiologerna i samband med att de skickade den omarbetade broschyren till skånska politiker.
Skånes Fria

”Politikerna måste förstå allvaret”

Det krävs radikala förändringar för att vi ska uppnå klimatmålen. Och ansvaret ligger främst på politikerna, inte medborgarna. Det menar Fältbiologerna som i veckan skickade ut en kapad klimatmålsbroschyr till Skånes politiker.

I en broschyr från länsstyrelsen i Skåne uppmanas ”du och jag” att hjälpa till för att Skåne ska nå de 15 miljömålen. Något som fått Fältbiologerna att reagera och göra en piratversion av broschyren. Istället för att vara vänd till länets invånare riktar de sig med den omgjorda broschyren till regionens politiker.

– Vi tycker att länsstyrelserna måste sätta ett större tryck på politikerna och inte medborgarna, säger Sara Vikström Olsson, ordförande för Fältbiologerna.

Texten i broschyren har ändrats från att vara riktade till medborgarna till att bli krav riktade mot politikerna. Som ”sänk priset på kollektivtrafiken” och ”upphandla 100 procent ekologiskt”. Där det tidigare stått ”Res mer kollektivt och med cykel och mindre med bil” och ”Ät ekologiskt och klimatsmart”.

– Aktionen riktar sig mot de Skånska politikerna som måste ta det här på allvar och låta det genomsyra allt politiskt arbete. Vi har så ont om tid att det behövs radikala politiska beslut. Som gratis kollektivtrafik och att göra om motorvägar till cykelleder.

Fokusfrågor

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

13 av 15 skånska miljömål uppfylls inte i tid

Inom en generation skulle grunden för ett hållbart samhälle vara satt. Men länsstyrelsen i Skånes uppföljning av miljömålen är dyster läsning. Av de 15 miljömålen är det endast två som ser ut att nås i tid.

Skånes Fria

Miljödom: Inte förbjudet att sprida slam

Sedan 2010 har frågan om spridning av slam på åkrar i Lund och Landskrona stötts och blötts. Nu har avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen i Växjö kommit. Slammet får spridas.

Skånes Fria

Ökad nazistisk aktivitet i Skåne

Högerextremismen

Den nazistiska aktiviteten har ökat med 20 procent i Skåne mellan 2012 och 2013, enligt Expo. Framför allt beror det på mer aktivitet i Lund och Malmö – men också på ökad närvaro i mindre städer som Höör.

Skånes Fria

Historisk demonstration mot fascism

Cirka 10 000 personer slöt i helgen upp för en demonstration under parollen Kämpa Malmö – antifascism är självförsvar.

– Vi var enade om att vi inte sett så många tidigare, säger Ewa-Gun Westford, pressinformatör för polisen i Skåne.

Skånes Fria

Sällsynt med domar

Endast sex ärenden som rör koppleri, grovt koppleri och människohandel ledde till fällande domar i Malmö tingsrätt mellan 2010 och 2014, visar en undersökning som Skånes Fria har gjort.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu