• Som Skånes Fria tidigare rapporterat ställde Nazistorganisationen Nordfront upp ett marknadsstånd på Ljungbyheds Gammelmarknad i norra Skåne i fjol. Den nazistiska aktiviteten har ökat i Skåne, enligt Expo.
Skånes Fria

Ökad nazistisk aktivitet i Skåne

Den nazistiska aktiviteten har ökat med 20 procent i Skåne mellan 2012 och 2013, enligt Expo. Framför allt beror det på mer aktivitet i Lund och Malmö – men också på ökad närvaro i mindre städer som Höör.

– Jag såg dem en av gångerna, det kändes inte bra. De var tio stycken i bomberjacka som delade ut flygblad.

Men många invånare agerade kraftfullt och negativt, flera tog diskussion och slängde flygbladen, säger Stefan Lissmark, socialdemokrat i Höör.

Från en kartlagd aktivitet 2012 av Svenska motståndsrörelsen har Expo noterat tio stycken i kommunen 2013. Det har handlat om uppsatta banderoller, utdelningar av flyers på torget och misstänkta olaga hot, enligt Mikael Nykänen, stationsbefäl på polisen i Höör. På en banderoll som sattes upp utanför kommunhuset i höstas stod det ”Förr hängde man förrädare, nu sitter de i riksdagen”, vilket den Svenska motståndsrörelsen också skryter om på sin hemsida Nordfront. Ofta har hoten varit riktade mot Sverigedemokrater, säger Mikael Nykänen. Enligt Anders Dalsbro på Expo kan det förstås i sammanhanget av att Svenskarnas parti (Svp) och Sverigedemokraterna (SD) växer och att Svenska motståndsrörelsen vill framstå som ett radikalare fascistiskt alternativ. Samtidigt som de hoppas locka deras väljare.

– De inspireras av att SD har haft framgångar och att det går att vinna stöd för de frågorna. Även om de inte tror på SD så ser de ändå deras väljare som potentiella stödtrupper.

Men om den ökade aktiviteten i Höör verkligen beror på att Svenska motståndsrörelsen också fått ett fäste där är en annan fråga. Enligt Mikael Nykänen fick polisen tips om registreringsnummer på bilar som använts i samband med flyer-utdelning och affischering. En slagning visade då att de var hemmahörande i norra Skåne och Mellansverige.

– Det fick oss att tro att de oftast inte kommer från kommunen.

Något som också överensstämmer med Anders Dalsbros bild av de högerextrema organisationernas politiska verksamhet.

– De här är väldigt hängivna och beredda på att offra sin fritid för att resa runt och sprida material. Det kan vara på orter utan egen organisering dit de kan åka för att de tror att de kan nå sympatier eller för att det varit en händelse på orten de tror att de kan utnyttja.

I Helsingborg registrerades 33 aktiviteter 2013, i Malmö 41 och i Lund 14. En aktivitet kan innebära allt ifrån utdelning av flyers till föredrag. Totalt ökade antalet aktiviteter från 190 till 228 i Skåne, främst utförda av Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen som under 2013 kommit att allt mer dominera den högerextrema miljön.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

13 av 15 skånska miljömål uppfylls inte i tid

Inom en generation skulle grunden för ett hållbart samhälle vara satt. Men länsstyrelsen i Skånes uppföljning av miljömålen är dyster läsning. Av de 15 miljömålen är det endast två som ser ut att nås i tid.

Skånes Fria

”Politikerna måste förstå allvaret”

Det krävs radikala förändringar för att vi ska uppnå klimatmålen. Och ansvaret ligger främst på politikerna, inte medborgarna. Det menar Fältbiologerna som i veckan skickade ut en kapad klimatmålsbroschyr till Skånes politiker.

Skånes Fria

Miljödom: Inte förbjudet att sprida slam

Sedan 2010 har frågan om spridning av slam på åkrar i Lund och Landskrona stötts och blötts. Nu har avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen i Växjö kommit. Slammet får spridas.

Skånes Fria

Historisk demonstration mot fascism

Cirka 10 000 personer slöt i helgen upp för en demonstration under parollen Kämpa Malmö – antifascism är självförsvar.

– Vi var enade om att vi inte sett så många tidigare, säger Ewa-Gun Westford, pressinformatör för polisen i Skåne.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu