Mathilda Andersson

Fördjupning


Fria granskar:

Utvisningarna

Del 2

Fria Tidningen

Kriminalvården bryter mot lagen om offentlig upphandling

Kriminalvården bryter mot reglerna när det gäller upphandlingen kring vilka bussbolag som ska köra vid tvångsutvisningar. Därmed riskerar Kriminalvården bötesbelopp på flera hundra tusen kronor.

Under minst två år har Kriminalvården inte gjort någon upphandling kring vilket bussbolag som ska ta de kontroversiella körningarna vid tvångsutvisningar. Istället har man slentrianmässigt anlitat BK Buss och bokat in dem på ströuppdrag.

– Det finns inga avtal skrivna någonsin, säger Samuel Svensson, vd för BK Buss.

Alla myndigheter ska göra en upphandling när det gäller inköp som överstiger en summa på strax över 270 000 kronor på ett år. På enbart tre månader har Kriminalvården köpt busstjänster för över 300 000 kronor. Om det inte finns särskilda undantag ska myndigheten därmed göra en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.

Men först efter att Fria Tidningen frågat om hur myndigheten går till väga för att hitta bussbolag som vill ta resor i samband med deportationer kommer det fram att någon upphandling inte görs.

– Vi måste följa regelverket så vi har påbörjat en process nu för att starta en upphandling. Det är en stor organisation och en stor myndighet, säger Kerstin Hiviebäck, chef för inköpsfunktionen på Kriminalvården.

Ia Magnusson, jurist på Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling, ser allvarligt på brister i rutinerna.

– Regelverket finns för att säkerställa effektiv användning av skattepengarna. Ur min synvinkel är alla otillåtna direktupphandlingar ett problem, säger hon.

Konkurrensverket kan komma att utreda frågan. Om Kriminalvården döms för otillåten direktupphandling riskerar den flera hundra tusen kronor i böter.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Bussbolag saknar policy mot utvisningar

Få bussbolag i Sverige har en policy mot att köra kontroversiella resor vid deportationer. Nu kan Fria Tidningen avslöja att Kriminalvården har använt sig av det lilla bussbolaget BK Buss vid flera tvångsutvisningar. De uppger att de inte ser något problem med körningarna.

Fria Tidningen

Miljoner går till deportationer

Svindlande 229 miljoner är kostnaden för kriminalvårdens tvångsutvisningar sedan 2009. På fem år har resekostnaden för deportationer ökat med 80 procent i Sverige.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu