• Ingen bildtext
Göteborgs Fria

”Hbtq-rådet får inte bli pinkwashing”

Göteborg blir Sveriges första stad med ett eget hbtq-råd. Nyligen utsågs ledamöterna i rådet och en av dem är Fria-panelisten Ellie Nordfeldt.

Vad hoppas du kunna bidra med i rådet?

– Jag hoppas att jag kan bidra med erfarenhet av aktivism och politik på gräsrotsnivå. Jag tror också att jag som trans- och intersex-aktivist* har ett perspektiv och en ingång i ”hbtq-politiken” som ofta glöms bort. Det är viktigt att lyfta fram flera olika perspektiv och där är människors olika erfarenheter viktiga.

Vad hoppas du på att rådet ska göra konkret för Göteborgs hbtq-personer?

– Eftersom detta är helt nytt så är det svårt att säga något om hur det kommer fungera eller vad vi kommer kunna påverka rent konkret. Det råder utbredd kunskapsbrist bland politiker och tjänstepersoner i hela landet när vi pratar om hbtq-politik och olika gruppers utgångspunkter, detta är ett område som jag tror att rådet kan ha en viktig inverkan på lokalt. Förhoppningsvis kan rådet fungera som en länk mellan de grupper, föreningar och nätverk som arbetar hbtq-politiskt i Göteborg.

Hur ser man till att rådet inte bara blir en trofé för politiker att visa upp?

– För mig är det viktigt att rådet inte ersätter min övriga aktivism. Jag tror att om vi som är engagerade i detta ser det som en chans att samla och stärka det politiska arbetet som redan finns, så kan vi undvika att rådet avpolitiseras och bara blir pinkwashing** för Göteborgs stad.

* Intersexaktivism: rätten till att erkännas som varken man eller kvinna samt att inte medicinskt behandlas i syfte att passa in i ett juridiskt kön.** Pinkwashing: Då organisationer försöker ge sken av att de är mer hbtq-vänliga än de egentligen är.

Fakta: 

Hbtq-rådet

• Är tillsatt av Göteborgs stad.

• Ska fungera som ett forum för samtal och samråd men även som remissinstans.

• Består av 19 ledamöter. 13 representanter för hbtq-Göteborg och sex politiker från kommunstyrelsen.

• Håller fyra möten per år samt ett öppet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu