• Ett ovanligt fall, enligt Kaj Heino, RFSL.
Göteborgs Fria

”Hbtq-rådet kan lyfta frågan”

Fallet med Erik Radix kollektivs situation kommer nu lyftas i Framtiden, moderbolaget för kommunala bostadsbolag, och kan även bli ett aktuellt fall för det nystartade Hbtq-rådet.

Kaj Heino, ordförande för RFSL Göteborg och ledamot i Göteborgs nya Hbtq-råd, säger att det är ovanligt att de blir kontaktade i fall som liknar Eriks.

– Oftast när vi blir kontaktade i den här typen av fall, när det inte sker i hemmet utan offentligt, är det kvällstid som det sker på krogen, utanför krogen eller i Brunnsparken.

Kaj Heino säger att kollektivets situation är ett exempel på en fråga som Hbtq-rådet kommer att kunna lyfta när det snart kommer igång.

– Rådet kan till exempel kalla de kommunala bostadsbolagen till ett rådsmöte för att diskutera hur man kan göra bostadssituationen tryggare för hbtq-personer, säger Kaj Heino. Vid akuta insatser handlar det om att skapa flexibla lösningar och att de kommunala bostadsbolagen ska kunna vara lite mer tillmötesgående.

Även Thomas Martinsson (MP), som är ansvarigt kommunalråd för hbtq-frågor, tycker att de kommunala bostadsbolagen har ett ansvar att påverka tryggheten i området. Han säger att han kommer att ta upp frågan på ett styrelsemöte med Förvaltnings AB Framtiden, moderbolaget för de kommunala bostadsbolagen, och där föra en principdiskussion om hur man funderar i liknade frågor.

– Fastän vi tycker att vi arbetar mycket med de här frågorna så är det inte så att man kan sätta check och så är det färdigt. Det handlar om att hela tiden arbeta enträget med frågorna, säger Martinsson.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Mark agerar efter hatbrott

Efter att paret Roy och Håkan utsatts för en rad hatbrott ska nu Marks kommun bli hbt-certifierad.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu