• Jordskeppet ligger inbyggt i en kulle med skogen som närmaste granne.
Fria Tidningen

Nej till bygglov i elva år

I elva år har processen med kommunen pågått om att få bygglov för jordskeppet. Nu säger kommunen själva att den nya byggtekniken bryter ny mark när det gäller svensk bygglag.

För Kevin Schot-Elliot och Sandra Brovall har det tagit mycket på krafterna med den långa process för att få bygglov som pågått sedan 2002. Just nu har de lämnat den kampen mentalt och försöker i stället se framåt och fokusera på byggandet.

På Falköpings kommun är man däremot tillbaka på ruta ett igen och i full färd med handläggning. Länsstyrelsen har gett kommunen bakläxa och kräver att utredningen kring bygglov ska göras om på grund av flera brister i kommunens beslut.

"Tack vare byggnadens utformning av en jordkulle med ett gräsbeklätt yttre smälter den väl in i den omgivande landskapsbilden som består av skog, hagar och gräsvall. Den långsida som består av fönster bedöms inte ge något anmärkningsvärt eller störande visuellt intryck. Byggnaden bedöms inte stå i strid med den traditionella byggnadsstil som finns i närområdet.", skriver Länsstyrelsen i beslutet från i somras och upphäver därmed kommunens nej till bygglov.

Nu ligger bollen återigen hos kommunen och byggnadsnämnden.

– Vi kommer att göra en ny handläggning av ärendet med Länsstyrelsens beslut som grund. Förhoppningsvis har vi ett nytt beslut i december eller i början av nästa år, säger Elin Hegg, byggnadsinspektör i Falköpings kommun, en av de många handläggare som jobbat med ärendet genom åren.

Hon medger att en av anledningarna till att ärendet har dragit ut så mycket på tiden är att jordskeppet plöjer ny mark när det gäller husbygge i Sverige.

– Det är helt nya frågeställningar att ta hänsyn till. Byggnadstekniken är inte så beprövad i Sverige och visst har det inverkat på hela handläggningsprocessen, säger Elin Hegg.

I kommunens mening är jordskeppet ett svartbygge, men att byggnaden redan är uppförd ska inte påverka möjligheterna att få bygglov, enligt Elin Hegg.

– Det kan ju bli svårare eftersom vi kan ha krav på byggnationen, så kallade tekniska egenskapskrav. Men egentligen ska det inte spela någon roll, vi gör samma bedömning, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu