Debatt


Maria Hyllengren
Göteborgs Fria

Rätten till abort är ingen självklarhet

Varje år dör 47 000 kvinnor efter en osäker abort. Miljontals fler får långvariga komplikationer, enligt siffror från WHO. Att inte behöva dö på grund av graviditet är en mänsklig rättighet, ändå väljer många länder att förbjuda abort. Vi måste fortsätta kämpa för alla kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, i världen såväl som i Sverige, skriver Maria Hyllengren, Internationella gruppen RFSU Göteborg.

Förra lördagen, den 28 september, uppmärksammades dagen för avkriminalisering av abort. Initiativet kommer från Latinamerika och Karibien där kvinnogrupper de senaste tjugo år har samlats på det här datumet för att kämpa för rätten till lagliga och säkra aborter.

Nästan hälften av alla aborter som utförs i världen är osäkra, enligt WHO. Att bli oönskat gravid kan betyda att man inte längre kan gå i skolan och att man förlorar möjligheten till arbete och försörjning. Många unga kvinnor är hänvisade till en osäker och farlig abort, trots att det kan kosta dem livet eller leda till långvariga komplikationer. Att förbjuda abort leder helt enkelt inte till att antalet aborter minskar.

Här i Sverige tar nog de flesta rätten till abort som något självklart, men abortmotståndet finns även i vår närhet. Rätten till abort hotas i flera europeiska länder och vi ser en kraftiga opposition mot aborträtten. I Sverige pågår diskussioner om abortgränsen och den nya arbetsmarknadsministern behöver vara tydligare i sitt stöd för den svenska aborträtten. För bara några veckor sedan besöktes också Göteborg av en antiabort-turné. Besöket ägde rum i Buråskyrkan – som är en del av Svenska kyrkan.

Förra lördagen samlas människor världen över för att de har tagit ställning för alla kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp. För att försäkra alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter måste vi fortsätta att bemöta abortmotståndet. Såväl utomlands som i Sverige.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu