LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Krönika
Nils Levin

Läsarnas Fria

Krönika: Vaccinering för framtiden

Portföljmännen kliver med stor auktoritet och arrogans före riskgrupperna, med myndigheternas goda minne

I dessa moderna tider med både en gammal och en ny influensa fungerar tydligen inte logistiken och planeringen skärskilt väl. Varannan dag finns det tillgång till vaccinet mot den nya influensan, varannan dag är det slut. Hur står det till med omdömet hos de ansvariga i beslutsprocessen?

Portföljmännen kliver med stor auktoritet och arrogans före riskgrupperna, med myndigheternas goda minne. Annars kommer hela samhället att kapsejsa säger de. Det skulle kunna hända att ett företag går i konkurs om högsta chefen råkade bli sjuk och sängliggande. En processtekniker som sköter en avancerad maskin går däremot lättare att undvara. Ändå är det märkligt nog betydligt enklare att byta ut en vd än en skicklig yrkesman.

Vårt hypertekniska samhälle där framför allt elektroniken har en framträdande roll borde borga för ett betydligt bättre och fungerande samhälle än det vi lever i i dag. Mobiltelefoner och datorer i all ära. Tekniken ska ju hjälpa oss människor, vi ska inte bli slavar under den. Det såg redan den geniale Chaplin när han i den tänkvärda scenen ur filmen Moderna tider lät den lille mannen slukas upp av den stora maskinen – samhällsmaskinen.

Arbetslösheten är förvånansvärd hög och det oroar till och med finansministern. Märkligt nog, eftersom hans ideologiska principer uteslutande bygger på att den enskilde individen själv ska skapa möjligheter till arbete. Myndigheter ska inte lägga sig i sådana banaliteter som att skapa fler arbetstillfällen.

Ungdomsarbetslösheten är skämmande hög. Kanske regeringen bör överväga ett gammalt beprövat knep. Att sänka inkomstskatten rejält brukar ha till följd att arbetstillfällena ökar i rekordtakt. Varför det är så, varför företagen blir så uppenbart glada att de anställer ett antal nya medarbetare av bara farten, känner bara ekonomerna till.

Om det fanns ett vaccin mot okunskap och inkompetens kanske ansvarsfulla politiska ledare, inte bara i Sverige, utan i hela världen kunde skapa ett bättre samhällsklimat. Både ett inre och ett yttre. Många av de ansvariga kommer snart att flyga till Köpenhamn som delegater i det stora klimatmötet som hålls i december. Det är det 15:e klimatmötet och mycket återstår på agendan. Efter mycket tjafs och lite verkstad kommer förmodligen det mest iögonfallande beslutet att gälla datum och plats för nästa klimatmöte. Sen är det dags att flyga hem igen.

Fattas det snart inte förnuftiga beslut om att hejda det vansinniga och uppskruvade tempot i världen och förhindra en global katastrof, är mänskligheten illa ute. Det kommer kanske inte att se ut som i de katastroffilmer som produceras i Hollywood. Nej, det blir säkert en betydligt längre resa mot avgrunden, om inte mänskligheten besinnar sig.

 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu