Krönika: De dåliga siffrornas herravälde | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Krönika
Michael Sörman

Läsarnas Fria

Krönika: De dåliga siffrornas herravälde

Vi kan knappast tänka oss en värld utan siffror, där pengar inte finns, och affärslivet begränsas till byteshandel. Men med tanke på allt ”finanskrisande” och samhällsurholkande, kan väl en framtid utan siffror kännas rätt önskvärd?

Kris tycks alltmer bli ett ord som beskriver hela vårt sätt att leva, där världen styckas upp i fler och fler bitar. Politiker och myndigheter tar itu med de svåraste avgörandena, medan de flesta av oss önskar sig, och försvarar, status quo.

Men gamla livsstilar har inte de lösningar som kan rädda oss, och kostnaden för vår upphaussade livsstil har blivit högre än någon av oss kunnat ana så sent som våren 2008. Men så har vi ju också alla de förträffliga individer som hellre blev pengasmarta än klimatsmarta. När andra personer ska ”sätta poäng” och analysera deras beteenden blir stämpeln girig!
 
Men vem i hela världen tvingar oss till att låta oss vägledas av siffror? Var kommer all denna tjuskraft ifrån? 
 
Är det all denna uppradade statistik och bakgrundsfakta som så bedrar oss? 
 
Är det för att döva dåliga samveten och nya initiativbehov som man kommer med sådan myckenhet av upprepningar och jämförelser? Tror vi att vi kan mäta, lindra eller rent av kontrollera all världens lidande genom alla siffror på exempelvis antalet döda och skadade i krig och katastrofer? Fortsätter vi göra oss hotbilder av snart sagt varje möjlighet – var slutar vi då?
 
Trots alla privata, samhälleliga och världsvida problem och bekymmer, behöver vi ju bevara en sund förväntan. Men också våga förändra, inifrån oss själva. Hur bevakar vi oss själva så vi inte kommer alltför långt ut i periferin? Hur undviker vi att för den skull alltid ställa oss själva i centrum?
Ja, ack ja, att bryta det globala jämförandet som ackumulerat under hösten 2008, med mer av grämelse än förnöjsamhet, blir en tuff uppgift! Dåliga siffror överallt skapar en fruktan som inte leder oss vidare. Men visst, siffror kommer alltid att ha något mystiskt över sig. Det beror på att de är abstrakta. Man kan inte se, känna eller ta på dem.
 
Så låt istället orden dominera och berika din levnad!
ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Krönika: De ovanliga

De ovanliga är människor som inte ligger samhället till last. De får i stort sett inga bidrag alls, förutom folkpension, och belastar inte sjukvården i onödan. Många får inte dit alls!

Läsarnas Fria

Krönika: Se våren!

Färgerna exploderar fram, formerna blir mjuka och längtansvärda. Betraktelserna ger stillhet och ro. Skiftningar som vi vill dela med varandra.

Läsarnas Fria

Krönika: När och fjärran

”Att resa är att dö en smula” – dristade sig H.C. Andersen att mynta till sin eftervärld, men då menade han det yttre det konkreta resandet. Ett allt större miljöengagemang och intresse för klimateffekter och utsläppskonsekvenser har givit en ny nivå, en annan dimension till resandet. Hotet kommer allt närmare och att fortsätta i samma takt som nu, med ’våra’ livsföringar medför att ”vår sista resa” snart är här!

Läsarnas Fria

Krönika: ”Istället för politiskt och religiöst (-o-)beroende”

Behovet av att ta ståndpunkt, utifrån allt fler händelser, åsikter och meningar, blir allt tydligare. Ingen kan leva ensam med sina värderingar, det måste komma fram i ljuset, i vardagen, för att påverka och låta sig påverkas. I ett allt större kollektivt sammanhang.

Läsarnas Fria

© 2022 Fria.Nu