Krönika: ”Istället för politiskt och religiöst (-o-)beroende” | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Krönika
Michael Sörman

Läsarnas Fria

Krönika: ”Istället för politiskt och religiöst (-o-)beroende”

Behovet av att ta ståndpunkt, utifrån allt fler händelser, åsikter och meningar, blir allt tydligare. Ingen kan leva ensam med sina värderingar, det måste komma fram i ljuset, i vardagen, för att påverka och låta sig påverkas. I ett allt större kollektivt sammanhang.

Att skriva utifrån sina egna synvinklar betyder inte att insikten ökar om hur allt hänger ihop. På Bibelns tid fanns det personer som aktivt ville delta i det som Jesus Kristus rapporterade om och fick motivation att omforma sina egna liv.

Jesu lärjungar – är de främsta exemplen på – aktiv- nyfikenhet på Jesus som rapportör. Vid ett tillfälle uppe på Olivberget, vände sig lärjungarna till honom, då de var för sig själva och frågade Guds Son: ”Säg oss: När skall dessa ting inträffa och vad skall vara tecknet på din närvaro och avslutning på tingens ordning?” – Se i Matteus 24:3 

Vad får då lärjungarna för svar på vad de skall vara observanta och iakttagande på? Det visar sig vara liknande problem och de konflikter som vi ser och hör om idag, drygt - 2000 – år senare. Det handlar om krig, om hungersnöd, jordbävningar, förräderi, hat, falska profeter, tilltagande laglöshet och en allt mer svalnande kärlek. Vi kan slå upp i våra egna biblar och se att nyheterna då och nyheterna nu är av liknande slag, det är ”bara objekten” som växlat, tillsammans med den allt mer intellektualiserade hållningen till det som är svårt och komplicerat.  – Matteus kapitel 24: 3– 14.  Paulus uppräkning av mänskliga uttryck och egenskaper i 2 Timoteus 3: 1-5 är också intressant att ta till sig.

I grunden handlar livet och sanningen inte om vad vi gillar att läsa och om att – skriva ’bättre själv’. Vi behöver utveckla en sund nyfikenhet, också på Bibelns kunskap och den gudomliga visheten som den innehåller. Vi behöver distans till de religiösa motsättningarna och de politiska ”utsvävningar” som förvirrar och gör samhällslivet allt mer dekadent. Engagemang krävs dock för ett organiserande som mer bygger på långsiktigt verkande principer och en förträffligt god moral, som bara ett ” Gudligt beroende” kan ge.  Ett oberoende i en allt större otrygghet ger endast en frihet ”i köttet”. En större avskildhet ett bibliskt mediterande gör att vi kan ’klara av’ att ta till oss Guds ord. Däri finns en fullkomlig lag, som hör friheten i Kristus till. Oavsett allt våld och allt större samhällsproblem kan vi då på allt starkare grunder bli ’gärningens görare’, inte ’glömska hörare’ – Jakob 1:25

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Krönika: De dåliga siffrornas herravälde

Vi kan knappast tänka oss en värld utan siffror, där pengar inte finns, och affärslivet begränsas till byteshandel. Men med tanke på allt ”finanskrisande” och samhällsurholkande, kan väl en framtid utan siffror kännas rätt önskvärd?

Läsarnas Fria

Krönika: De ovanliga

De ovanliga är människor som inte ligger samhället till last. De får i stort sett inga bidrag alls, förutom folkpension, och belastar inte sjukvården i onödan. Många får inte dit alls!

Läsarnas Fria

Krönika: Se våren!

Färgerna exploderar fram, formerna blir mjuka och längtansvärda. Betraktelserna ger stillhet och ro. Skiftningar som vi vill dela med varandra.

Läsarnas Fria

Krönika: När och fjärran

”Att resa är att dö en smula” – dristade sig H.C. Andersen att mynta till sin eftervärld, men då menade han det yttre det konkreta resandet. Ett allt större miljöengagemang och intresse för klimateffekter och utsläppskonsekvenser har givit en ny nivå, en annan dimension till resandet. Hotet kommer allt närmare och att fortsätta i samma takt som nu, med ’våra’ livsföringar medför att ”vår sista resa” snart är här!

Läsarnas Fria

© 2022 Fria.Nu