Krönika: När och fjärran | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Krönika
Michael Sörman

Läsarnas Fria

Krönika: När och fjärran

”Att resa är att dö en smula” – dristade sig H.C. Andersen att mynta till sin eftervärld, men då menade han det yttre det konkreta resandet. Ett allt större miljöengagemang och intresse för klimateffekter och utsläppskonsekvenser har givit en ny nivå, en annan dimension till resandet. Hotet kommer allt närmare och att fortsätta i samma takt som nu, med ’våra’ livsföringar medför att ”vår sista resa” snart är här!

Föreställningen om att lyckan ”alltid finns bortom nästa hörn” får omrevideras. I själva verket blir det bara en resa ’från oss själva’ om vi menar allvar med behovet av långsiktigt tänkande. Vi minns väl alla devisen, för några decennier sedan: ”Tänk globalt – handla lokalt”, och några som alltid väntar lokalt är de gamla och behövande av oss. Jag tror många av “de grå ärekronorna” kan byta ut många av de värderingar och normer som vi låter oss styras av idag. Det finns mycket samlad vishet hos de äldre, som kan ge oss värdefulla eftertankar och insikter. Hemkänslor kan stegras och förökas, oavsett om det är vårt efter eller andras – boende! Samhället kan spara in, på ett naturligt sätt, utan tvång, när människor upptäcker de verkliga resurserna. Sig själva! När vi vågar resa in i oss själva, till hjärtats djupaste rötter, då kan vi också nå de ungdomar som idag är våldsamma, oregerliga och ”styrda” av en mopedkultur, som en polis sa nyligen. Vi kan påverka för frid istället för strid. Vi förmedlar betydelsen av att resonera – inte nödvändigtvis- ”briljera”. Vi får aldrig förlora ur siktet det värdefulla mottot att – ”behandla andra som man själv vill bli behandlad”. Kategoriseringar och kulturfixerande hjälper oss inte hänemot det nödvändiga långsiktiga tänkandet.

De naturgivna förutsättningarna är inte förhandlingsbara. Jordens skafferi håller på att ”tömmas”, hur skall vi bäst kunna värna det och dem som vi älskar? Miljövården från inte bli för präktig med en massa ord och rubriker som ”aldrig” omsätts i praktisk handling. I längden kan man inte predika fram eller psykologisera runt, ett miljöengagemang. Det måste komma inifrån, ut en kärlek till natur, till människor och friluftsliv. Risken är att vi blir ”yra” av alla nya vinklingar i miljöflödet. Samtidigt som vi är intensivt medvetna om att alla förändringar börjar med en tanke.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Krönika: De dåliga siffrornas herravälde

Vi kan knappast tänka oss en värld utan siffror, där pengar inte finns, och affärslivet begränsas till byteshandel. Men med tanke på allt ”finanskrisande” och samhällsurholkande, kan väl en framtid utan siffror kännas rätt önskvärd?

Läsarnas Fria

Krönika: De ovanliga

De ovanliga är människor som inte ligger samhället till last. De får i stort sett inga bidrag alls, förutom folkpension, och belastar inte sjukvården i onödan. Många får inte dit alls!

Läsarnas Fria

Krönika: Se våren!

Färgerna exploderar fram, formerna blir mjuka och längtansvärda. Betraktelserna ger stillhet och ro. Skiftningar som vi vill dela med varandra.

Läsarnas Fria

Krönika: ”Istället för politiskt och religiöst (-o-)beroende”

Behovet av att ta ståndpunkt, utifrån allt fler händelser, åsikter och meningar, blir allt tydligare. Ingen kan leva ensam med sina värderingar, det måste komma fram i ljuset, i vardagen, för att påverka och låta sig påverkas. I ett allt större kollektivt sammanhang.

Läsarnas Fria

© 2022 Fria.Nu