Krönika: Upptäckternas tid är inte slut | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Krönika
Michael Sörman

Läsarnas Fria

Krönika: Upptäckternas tid är inte slut

En krönika av Michael Sörman

Upptäckternas tid är inte slut
trots bristen på orörda attribut

Marco Polo tog landvägen till Kina år 1271, köpman som han var
David Livingstone upptäckte Victoriafallen och Nyasasjön, kunde där ha blivit kvar.

Familjelycka 1957, när halva nöjet med resandet var själva bilåkandet
Cyklande och bergsbestigande Göran Kropp kom hem
från sin "365-dagarstur", var nog både fattig och svett?
Upptäckare, resenär, forskningsresande elelr turist
utmaningar har bliuvit en livsstil som ger till identiteten något visst
Äventyrssporter, man söker faran och spänningen med sin kropp och alla sinnen
förr man undrade om solens nedgång, havets slut och andra folks minnen

När hjulet började rulla var ett av historiens största uppfinningar ett faktum
rörelseglädjen och skaparkraften söker sig in i ständiga nya rum
Kompetens och erfarenhet finns att hämta på resande fot
själv blir jag vykortslyrisk, för det finns väl ingen bot?

Även om vi aldrig blir en ny Vasco Da Gama, James Cook eller Sven Hedin
är äventyrslustan, lärdomen och experimentlustan res-ligt genuin!

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Krönika: De dåliga siffrornas herravälde

Vi kan knappast tänka oss en värld utan siffror, där pengar inte finns, och affärslivet begränsas till byteshandel. Men med tanke på allt ”finanskrisande” och samhällsurholkande, kan väl en framtid utan siffror kännas rätt önskvärd?

Läsarnas Fria

Krönika: De ovanliga

De ovanliga är människor som inte ligger samhället till last. De får i stort sett inga bidrag alls, förutom folkpension, och belastar inte sjukvården i onödan. Många får inte dit alls!

Läsarnas Fria

Krönika: Se våren!

Färgerna exploderar fram, formerna blir mjuka och längtansvärda. Betraktelserna ger stillhet och ro. Skiftningar som vi vill dela med varandra.

Läsarnas Fria

Krönika: När och fjärran

”Att resa är att dö en smula” – dristade sig H.C. Andersen att mynta till sin eftervärld, men då menade han det yttre det konkreta resandet. Ett allt större miljöengagemang och intresse för klimateffekter och utsläppskonsekvenser har givit en ny nivå, en annan dimension till resandet. Hotet kommer allt närmare och att fortsätta i samma takt som nu, med ’våra’ livsföringar medför att ”vår sista resa” snart är här!

Läsarnas Fria

Krönika: ”Istället för politiskt och religiöst (-o-)beroende”

Behovet av att ta ståndpunkt, utifrån allt fler händelser, åsikter och meningar, blir allt tydligare. Ingen kan leva ensam med sina värderingar, det måste komma fram i ljuset, i vardagen, för att påverka och låta sig påverkas. I ett allt större kollektivt sammanhang.

Läsarnas Fria

© 2022 Fria.Nu