Krönika: Se våren! | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Krönika
Michael Sörman

Läsarnas Fria

Krönika: Se våren!

Färgerna exploderar fram, formerna blir mjuka och längtansvärda. Betraktelserna ger stillhet och ro. Skiftningar som vi vill dela med varandra.

När glansen och skönheten omkring oss växer. Se!

Maj månad med vilan och eftertanken i solskensdagars rika behagfullhet. Det finstämda, öppna och tillitsfulla ges företräde. Att älska sin nästa blir plötsligt lättare och enklare, känns det som.

Vårsångerna, psalmerna med sina fröjderika och talande ord vill vi höra. Tillsammans med åsynen av landskapsvyer många, naturens ofattbara rikedom, och händer som vill styrka oss och verka i allt mer.

Även om det känns sent att rädda jorden, så vill vi förvalta, inte förbruka, vårda oss om, inte utsätta oss för...

Vi ber till Gud, Skaparen av allting, en himmelsk Far om välsignelse, räknar hans verk, hans vårtecken, överallt. Oj, hur många är dom inte! Och med vishet är dom gjorda, för att han – ville det! (Psalm 104:24-25 och Uppenbarelsebokens 4:11)

Ska vi då, denna vår, orka visa att tålamod inte behöver vara någon förlegad företeelse, för en massa decennier sedan=?

Finns det något upphöjt lugn, någon arbetsfred kvar, mitt i sjuksköterskestrejk och budgetförlamande nyheter?

Finns det några troende och strävande personer kvar, bland allt det vilda, det världsliga? Något som vill inse att man inte kan vilja ha allt nu och tycka att vi samtidigt tar vårt individuella ansvar.

Michael Sörman

PS Låt inte minnet av föredömet Linné fördunklas, bara för att det nu är 301 och inte längre 300 år sedan han föddes. Låt oss också göra blommorna till sanna lekkamrater.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Krönika: De dåliga siffrornas herravälde

Vi kan knappast tänka oss en värld utan siffror, där pengar inte finns, och affärslivet begränsas till byteshandel. Men med tanke på allt ”finanskrisande” och samhällsurholkande, kan väl en framtid utan siffror kännas rätt önskvärd?

Läsarnas Fria

Krönika: De ovanliga

De ovanliga är människor som inte ligger samhället till last. De får i stort sett inga bidrag alls, förutom folkpension, och belastar inte sjukvården i onödan. Många får inte dit alls!

Läsarnas Fria

Krönika: När och fjärran

”Att resa är att dö en smula” – dristade sig H.C. Andersen att mynta till sin eftervärld, men då menade han det yttre det konkreta resandet. Ett allt större miljöengagemang och intresse för klimateffekter och utsläppskonsekvenser har givit en ny nivå, en annan dimension till resandet. Hotet kommer allt närmare och att fortsätta i samma takt som nu, med ’våra’ livsföringar medför att ”vår sista resa” snart är här!

Läsarnas Fria

Krönika: ”Istället för politiskt och religiöst (-o-)beroende”

Behovet av att ta ståndpunkt, utifrån allt fler händelser, åsikter och meningar, blir allt tydligare. Ingen kan leva ensam med sina värderingar, det måste komma fram i ljuset, i vardagen, för att påverka och låta sig påverkas. I ett allt större kollektivt sammanhang.

Läsarnas Fria

© 2022 Fria.Nu