Krönika: Vid akut migrän. | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Krönika
Benny Holmberg

Läsarnas Fria

Krönika: Vid akut migrän.

När jag låg i framstupa medicineringsläge och läste bruksanvisningens varningar för möjliga biverkningar infann sig en vag känsla av att jag borde ha läst detta innan införandet av torpedkapseln.

Jag hade migrän. En läkare hade ordinerat Pronaxen. Medicinens bruksanvisning upplyste om att det fanns två sorter att ta, dels en i tablettform och dels en s. k. suppositorier att ta där bak med direktverkan.
Jag valde den senare.
”Gå gärna in på toaletten eller inta sängläge” sade instruktionerna. Jag låg snart i sängen med torpedkapseln införd och väntade på den stora effekten.
Det var då det började...

Jag läste att man kunde få huvudvärk av medicinen. Hur kunde huvudvärk ingå som biverkningar i en migränmedicin? Törst kunde också uppstå. Och svettningar. Jaha. Och det varnades för vätskeansamlingar. Jag undrade stilla var i min kropp dessa skulle etablera sig? Och det kunde dessutom bli fråga om hjärtklappning, sura uppstötningar och smärta i maggropen. Men om jag fick detta i utbyte mot migränen, vari låg då vinsten? Till detta lades risker för illamående, diarré, förstoppning, halsbränna och inflammation i munnen. Andra möjliga biverkningar var dåsighet och yrsel. Utslag och ytliga hudsår kunde också bli aktuella. Och synstörningar med öronsusningar. Jahaja... 

Men det var inte slut där. Håravfall kunde nämligen komma ifråga. Och feber. Och man fortsatte biverksuppräkningen med att ange stora risker för blödning, bristning, inflammation eller sår i mag-tarmkanalen. Hur skulle jag räkna här? Mot min migrän ställdes alltså risker för håravfall, munsår och inre blödningar...? Och också nässelutslag?? Jag tyckte det hela började bli lite väl mycket och vidlyftigt...Jag hade ju redan stoppat in kapseln och var nu utlämnad till dessa följdverkningar. Risker för hudinflammation med ljuskänslighet fanns också med. Man menade alltså att jag skulle ersätta min migrän med en ljuskänslighet som gjorde att min hud inflammerades och att jag tappade håret och fick diare och inre blödningar?

Min lilla migrän framstod nu som överkomlig och hanterbar, ja nästan behaglig jämfört med detta hiskeliga biverkningseldorado.

Men uppräkningen fortsatte. Med leverpåverkan. Ja det stod så. Astma? Javisst. Alltihop var med. Och andnöd. Är detta utbytbart mot migrän? Vilket väljer man på en skala? Eller insomningsvårigheter? Koncentrationssvårigheter? Eftersom jag redan doserat medicinen var jag hjälplös i händerna på alla dessa biverkningar.…Som njurpåverkan. Och Hörselnedsättning…allt detta angavs som möjligt.

I värsta fall menade bruksanvisningen att kraftiga allergiska reaktioner kunde uppstå på hud, slemhinnor och andningsvägar med efterföljande kramper och muskelsvaghet. Håret skulle falla av mig och jag skulle komma att ligga på golvet och vrida mig i kramper! Men jag blev av med migränen! Var det värt priset? Blodbildsförändringarna som förebådades då? Det lät stort, allvarligt och mystiskt. Och kärlväggsinflammation kunde också inträffa. Och hjärtsvikt? Förhöjt blodtryck. Vätskeansamling i lungorna? Hjärnhinneinflammation? Allt detta påstods ligga i farans riktning. Läste jag verkligen rätt? Kunde en medicin mot migrän åstadkomma allt detta? Inflammation i tjocktarmen beskrevs också vara möjlig! Och det hela fortsatte storstilat med bristningar i mag- tarmvägg och kräkningar. Svartfärgad avföring annonserades! Och inflammation i matstrupen!  Inflammation i bukspottskörteln! Man avslutade uppräkningen med att blodkräkningar med en allvarlig hudreaktion innefattande inflammation och hög feber var möjliga! Och i samband med detta kunde en leverinflammation och allergisk lunginflammation befaras inträffa! Förhöjd kalium- och, eller sockermängd i blodet lades också till det hela och som kröning och avslutning befarades psykiska störningar, depression och mardrömmar kunna uppstå med medföljande muskelsmärtor... och också blod i urinen...

Det hela rundades av med uppmaningen: ”Kontakta läkare om någon av dessa biverkningar uppstår” ...

 Benny Holmberg

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Krönika: ’Det är något som lyser rött där framme...det har det gjort hela tiden...’

Kunde man inte skönja en antydan av landsfader i hans framtoning som skulle likna Erlanders? Där låg i alla fall inbakat ett finurligt folkhemsanslag i den myndiga tonen med de magistralt gammelmodiga formuleringarna : ”Den som är satt i skuld är icke fri...” Och där fanns också en färg av Per-Albin, fattighjon och backstugesittare, uppvridet till nykterhetsrörelse direkt hämtat från den genuina folkhemsrekvisitan. Det hela var också blandat med en strängsk plånboksideologi hopbunden av gummisnoddar och kvarhållen av byxhängslen. Och nog var alltihop förskönat med lite vändkorsromantik från den gamla skeva idrottsplatsen i Vingåker lagd i ett kameratillvänt sommarbakljus med vithåriga pensionärer sittande i bänkrader i gräset andäktigt lyssnande.

Läsarnas Fria

© 2022 Fria.Nu