Transportfacket lyfter klimatfrågan | Fria.Nu
  • Transportsektorn står för 40 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Nu vill Transportarbetarförbundet styra över mer trafik till järnväg och båt genom att göra lastbilstransporterna dyrare. 
Fria Tidningen

Transportfacket lyfter klimatfrågan

Lastbilstrafiken måste minskas och godstransporter flyttas till tåg och sjöfart, för att transportsektorns stora utsläpp av växthusgaser ska minska. Till mångas förvåning är det lastbilschaufförernas eget fack, Transportarbetarförbundet, som med det kravet tar täten inom fackföreningsrörelsen i klimatfrågan.

– Våra medlemmar är också en del av samhället, de har barn och barnbarn och är bekymrade för framtiden. Och just för att vi arbetar i en av de verksamheter som bidrar mest till utsläppen kanske vi har störst möjlighet att göra något, säger Transports förbundssekreterare Markus Pettersson till Fria.

Transports engagemang i klimatfrågan stannar inte vid uttalanden från ledningen. Flera seminarier har genomförts och förbundet har tagit fram ett ambitiöst studiematerial där det redan i första meningen slås fast ”att mänskligheten går mot en klimatkatastrof om inte spridningen av växthusgaser minskar drastiskt”. Förhoppningen är att så många medlemmar som möjligt ska lära mer om klimathotet.

I Sverige står transportsektorn för 40 procent av alla utsläpp av växthusgaser, mer än dubbelt så mycket som EU-genomsnittet på 19 procent. Cirka 38 procent av transporternas utsläpp kommer från lastbilstransporter. Och det finns ett samband mellan dessa utsläpp och den sociala dumpning som idag pressar löne- och arbetsvillkoren för Transports medlemmar.

Den EU-initierade avregleringen av transportmarknaden har gjort det möjligt för utländska företag med lägre löne- och pensionskostnader att ta över en växande del av transporterna. Följden har blivit fallande transportpriser vilket i sin tur gör det ointressant för andra företag att planera sina transporter eller frakta gods på järnväg. Istället köper de billiga transporter på en spot-marknad där den som erbjuder lägst pris får frakten. Resultatet blir ofta att gamla bränsleslukande lastbilar kör genom landet med halvfyllda lastutrymmen.

Transports handlingsprogram mot trafikens klimatpåverkan bygger på att långväga transporter främst ska gå på järnväg och båtar. Nya bränslesnåla lastbilar med biogas som drivmedel ska stå för de vägtransporter som är nödvändiga. Dessutom krävs stora satsningar på kollektivtrafik i städerna.

– Men detta förutsätter högre transportpriser, annars går det inte att styra över gods till järnväg. Och idag har åkerierna så små marginaler att det finns inte möjlighet till de klimatinvesteringar som krävs, säger Markus Pettersson.

Några negativa reaktioner på förbundets klimatengagemang från medlemmar som tycker att facket ska hålla sig till frågor som löner och arbetsmiljö säger sig Markus Pettersson inte ha märkt, bortsett från några sura miner från avdelningar i Norrland som är särskilt beroende av långväga lastbilstrafik.

– Men alla LO-förbund verkar inte intresserade av ett fördjupat klimatengagemang. De fack som organiserar folk i industrin är kritiska till högre transportpriser, det kan leda till att företagen flyttar till andra länder menar de.

Att förslagen till färre landsvägstransporter skulle leda till färre jobb för de egna medlemmarna är Transport helt införstått med.

- Så är det. Våra förslag ger fler järnvägsanställda och mer sjöfolk, men de organiserar ju inte vi. Men klimatfrågan är för stor och viktig för att organisationsegoistiska överväganden ska få styra, säger Markus Pettersson.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu