Bristande utbildning för asylsökande barn

De barn som befinner sig i Sverige utan tillstånd samt asylsökande barn har rätt till skolgång. Men utbildningen för denna grupp är bristfällig. Det visar en ny rapport från Skolinspektionen.

Landets Fria