Leder större bostäder till minskad segregation?

Göteborgs skatteunderlag försvagas när kranskommunerna lockar medelklassfamiljer att lämna staden. Varje år byggs endast ett tiotal lägenheter som är större än fyra rum och kök i Göteborg. Men om en satsning på fler större bostäder också skulle leda till bättre integration råder det delade meningar om.

Göteborgs Fria

Dans ger liv åt demokratin

Recension

It is like a large animal deep in sleep lyckas gestalta frågor som demokrati, individualism och politiskt ansvar.

Landets Fria