Det här strider fack och arbetsgivare om | Fria.Nu
  • Kommunal har hotat med att ställa sig utanför LO-samordningen om det inte görs en särskild lönesatsning på undersköterskor.
Fria Tidningen

Det här strider fack och arbetsgivare om

En avtalsrörelse handlar om mer än kronor i lönekuverten. Fria Tidningen listar fem andra frågor det blir strid om när fack och arbetsgivare sätter sig vid förhandlingsborden.

1. Begränsa antalet visstidsanställda. Inom LO:s avtalsområden har hela 20 procent tidsbegränsade anställningar, bland tjänstemännen något färre. Sedan Alliansregeringen ändrade lagen och införde begreppet ”allmän visstid” står det arbetsgivarna fritt att välja om en nyanställd ska få fast eller tidsbegränsad anställning. LO:s mål är att halvera andelen tidsbegränsade anställningar, och ett första steg ska tas i kommande avtalsrörelse.

2. Rätt till heltid. Efter valet fick de rödgröna partierna majoritet i Sveriges kommuner och landsting, SKL, som sluter avtal för kommun- och landstingsanställda. Statsminister Stefan Löfven lovade då att i deras nästa kollektivavtal skulle rätten till heltid skrivas in. Men på sistone har SKL-representanter svävat på målet om var de står. Kommande avtalsrörelse blir sanningens minut.

3. Jämställda löner. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska fram till år 2028 minskas med sex procentenheter, enligt LO. Kommunal tar målsättningen på orden och kräver större löneökningar för undersköterskor än för metallarbetare, annars ställer de inte upp på LO:s samordning. Ett högt spel, eftersom det vore en stor prestigeförlust för LO om Kommunal hamnar utanför samordningen. Å andra sidan har Kommunal i tidigare avtalsrörelser behövt industrifackens stöd för att få igenom sina krav. Ensam är Kommunal svagare eftersom en strejk bland kommunanställda inte drabbar motparten ekonomiskt, tvärtom sparar arbetsgivaren pengar.

4. Minimilöner. Sänkta lägstalöner i avtalen står högt på arbetsgivarnas kravlista. Nu hänvisas också till flyktingströmmen, lägre löner ger fler nyanlända jobb, heter det. Facken vägrar med motiveringen att om det ska gå att leva på en heltidslön kan minimilönerna inte ligga lägre än dagens cirka 19 000 kronor. De tror också att sänkta lägstalöner på sikt drar ner lönerna även för bättre betalda löntagare.

5. Sifferlösa avtal. Detta är en stridsfråga mellan facken. I dag har var fjärde löntagare ett kollektivavtal som inte anger någon siffra för löneökningar, alla löneförhandlingar sker lokalt. LO är upprörd och menar att förbundens avtal används som grund av andra grupper som med hjälp av sifferlösa avtal vill få ut mer. Detta ökar löneklyftorna och kan på sikt rasera den svenska modellen för löneförhandlingar och skada samhällsekonomin, enligt LO.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu