Höjd skatt på kärnkraft – framgång för Miljöpartiet | Fria.Nu
  • Bara veckor efter att regeringen för första gången presenterade effektskatten meddelade OKG-gruppen att den äldsta reaktorn i Oskarshamn ska stängas.
Fria Tidningen

Höjd skatt på kärnkraft – framgång för Miljöpartiet

Miljöpartiet kan få revansch. Efter att ha fått ge vika i flera hjärtefrågor har de nu fått igenom både höjd bensinskatt och en ny skatt som kan bli dödsstöten för flera kärnkraftsreaktorer, skriver Anders Nordström.

Vårbudgeten är viktig för regeringen, men kanske allra viktigast för de miljöpartistiska ministrarna. Efter tunga eftergifter om Förbifarten, vargjakt, datalagring och Bromma jäser det i medlemsleden. Det behövs tydliga gröna avtryck i vårbudgeten för att motivera fortsatt S-samarbete. Och det blir det.

Höjd bensinskatt är ett. Socialdemokraterna sa nej i valrörelsen, men nu svänger partiet. Magdalena Andersson har varit nästan övertydlig med att skattehöjningen är ett resultat av att ”vi regerar tillsammans”. En än viktigare framgång är förslaget om höjd effektskatt för kärnkraft. I pengar handlar det bara om 250 miljoner kronor, men de energipolitiska konsekvenserna kan bli stora.

Svensk kärnkraft har ekonomiska problem och de äldsta reaktorerna drivs med förlust. Tvärtemot vad som sades utåt hoppades kärnkraftsindustrin att en regering med Miljöpartiet skulle besluta att stänga ett par reaktorer. Då skulle företagen få rätt till skadestånd från staten. Men så blev det inte. Istället gör höjd effektskatt flera reaktorer än mer olönsamma. Bara veckor efter att den rödgröna regeringens första budget presenterades, där effektskatten också fanns med, meddelade OKG-gruppen att den äldsta reaktorn i Oskarshamn ska stängas. De närmaste åren kommer sannolikt fler besked om att en, kanske flera, reaktorer stängs av ekonomiska skäl. Oddsen är goda att Miljöpartiet inför valet 2018 kan peka på att målet att två kärnkraftsreaktorer tas ur drift under mandatperioden har förverkligats.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu