Också djuren kommer att drabbas av Sverigedemokraternas framgång | Fria.Nu

Debatt


Ludvig Lindström
Fria Tidningen

Också djuren kommer att drabbas av Sverigedemokraternas framgång

Bestörtningen har varit stor efter att Sverigedemokraterna gjorde ett mycket bra val och gick starkt framåt i nästan hela landet. Vad konsekvenserna kommer att bli vet vi ännu inte, men risken finns att det kommer att drabba alla som borde inkluderas i vår omsorgscirkel. Det förutspår Ludvig Lindström, ordförande i Charity International och aktiv inom både djur- och människorättsrörelsen.

Många av oss svenskar känner säkert en stor besvikelse och sorg så här dagarna efter att de främlingsfientliga Sverigedemokraterna tagit sig in i riksdagen. Få är dock medvetna om vilka långtgående konsekvenser deras inträde kan komma att få. Allra minst de som valde att lägga sin röst på dem.

En av anledningarna till att folk ändå gjorde så beror troligtvis på att partiet kastat den grövsta rasistiska retoriken och de mest rasistiska medlemmarna överbord. Partiet har dock ett arv att brottas med och bygger fortfarande sin politik och retorik på främlingsfientlig grund. Muslimer rasifieras av Sverigedemokraterna. De betraktas som ett kollektiv med en kultur och de pådyvlas en lång rad negativa egenskaper, men inte en enda positiv.

 

Sverigedemokraternas framgång är ett slag i ansiktet på alla oss som värnar om tolerans och medmänsklighet. Deras intåg i riksdagen främjar en kultur där empatin för utsatta grupper försvagas. Något som kommer att slå, inte bara mot vissa invandrargrupper, utan också mot kvinnor, homosexuella och djur. Rasism, sexism, homofobi och artförtryck är nämligen fyra sidor av samma mynt. Bekämpandet av en slags diskriminering gynnar även bekämpandet av ett annat, framförallt beroende på att diskriminering har gemensamma drag, oavsett vilken form den tar sig.

Ta rasism och artförtryck till exempel. Ras. Art. Båda är godtyckliga människokonstruerade kategorier och både rasism och artförtryck en form av godtycklig diskriminering. I det ena fallet diskrimineras en individ för att hon råkar tillhöra fel etnicitet, kultur eller religion och i det andra fallet för att hon råkar tillhöra fel art. Det spelar ingen roll vilka övriga egenskaper individen har. Diskrimineringen görs utifrån konstruerade kategorier.

 

Varför görs då denna till synes irrationella diskriminering? Bildligt talat kan man se en människa som omgiven av en serie koncentriska cirkelbarriärer som dämpar den omsorg eller välvilja som strömmar ut från henne mot omvärlden. Inom den snävaste cirkeln återfinns den speciellt starka omsorgen om det egna jaget. Inom nästa sfär hittar vi omsorgen om släktingar och vänner. Därefter följer omsorgen om ens lokalbefolkning, om det egna folket och om den egna etniciteten. Den yttersta gränsen betecknar artpartiskhet. Utanför denna gräns finner vi de icke-mänskliga djur som vi inte har närmare umgänge med. Dessa varelser omfattas av minst omsorg.

Etikens utveckling kan ses som en expanderande cirkelrörelse som bryter ner barriär efter barriär så att omsorgen kan flöda fritt från centrum till periferin. Moralen kan ses som en kraft som motverkar centreringen genom att blottlägga grundlösheten i de distinktioner (till exempel mellan raser, kön och arter) som den vilar på.

 

Till dags dato har etiken i Sverige till stora delar brutit igenom alla barriärer fram till artpartiskhetens. Om vi ska kunna bryta även denna så krävs det att de redan genombrutna barriärerna inte börjar förslutas igen. Den utveckling som vi idag kan se i Europa, där fler och fler främlingsfientliga och rasistiska partier tar plats i de nationella parlamenten, är därför en mycket negativ utveckling.

I Sverigedemokraternas Sverige är vi alla förlorare, vare sig vi är två- eller fyrbenta varelser.

 

Fakta: 

<h2>Svar på detta inlägg:</h2><ol><li><a href="/artikel/85656">Sverigedemokraterna står upp</a></li><li><a href="/artikel/85707">Argumenten talar för flyktingmottagande</a></li></ol>

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Svensk vapenexport

En av de grundläggande förutsättningarna för vapenexport i Sverige är sedan 1971 års riksdagsbeslut att mottagarländerna ska respektera de mänskliga rättigheterna, skriver Ludvig Lindström. Trots det tillåts export till en rad länder som bryter mot dem.

Stockholms Fria
Debatt
:

Lycka är viktigt i politiken

Vad är egentligen målet med politiken? Är det en ständig jakt på ekonomisk tillväxt?
Är det att jämna ut klassklyftorna så mycket som möjligt? En aktuell undersökning visar att lyckan är det högsta målet, skriver Ludvig Lindström, ordförande i den utilitaristiska organisationen Charity International, som genomfört undersökningen.

Debatt
:

Djur är varken mat eller kläder

Ludvig Lindström, ordförande för den utilitaristiska organisationen Charity international, vill få oss att förstå att djur varken är mat eller kläder utan kännande individer precis som du och jag. I vår diskriminering av djuren är vi inte bättre än rasister. Varför skulle vi ha rätt att misshandla djur bara för att vi har makt att göra det? undrar han.

© 2020 Fria.Nu