Köttkonsumtion är ett förbisett hot mot miljön | Fria.Nu

Debatt


Ludvig Lindström
Fria.Nu

Köttkonsumtion är ett förbisett hot mot miljön

Vi står inför den värsta klimatkatastrofen i mänsklighetens historia. Människan är för första gången på allvar utrotningshotad av naturens stora krafter. Det här har ingen som hållit sig à jour med vad som skrivits de senaste åren kunnat missa.

Forskarna är eniga om att det är människan som har vållat problemen och politiker och miljöorganisationer slåss om medieutrymme för att förmedla att det är just de som har lösningen. Byt glödlampor, ta tåget, köp ekologiskt, lyder några av de eviga mantran vi fått höra. Viktiga åtgärder, visst, men frågan är om predikanterna går att ta på allvar när de konsekvent blundar för det allra största klimathotet mot mänsklighetens överlevnad.
I rapporten Livestocks long shadow från FN:s jordbruksorgan (FAO) utnämns den globala djurhållningen till den största klimatboven. Uppfödningen av djur till livsmedel står för 18 procent av utsläppen av växthusgaser, vilket är mer än hela transportsektorn. För varje kilo producerat nötkött skapas växthusgaser motsvarande 36,4 kilo koldioxid enligt ett japanskt forskarlag på National institute of livestock and grassland Science.

Därutöver släpps stora mängder gödningsmedel ut, samtidigt som stora mängder energi krävs. Totalt motsvarar det utsläppen från 25 mils bilåkning och 20 dagars oavbrutet användande av en 100-wattslampa. Animalieproduktionen innebär även att stora regnskogsområden skövlas för att göra plats åt produktion av foder. Boskapsuppfödning och animalieproduktion slukar mängder av färskvatten. I exempelvis USA går hela 60 procent av landets färskvattenresurser till boskapsuppfödning.
Över en miljard människor saknar tillgång till rent dricksvatten och mer än 5 000 barn dör varje dag på grund av bristen på rent vatten att dricka. En bibehållen eller ökad nivå av köttkonsumtionen kommer att medverka till en ökad vattenbrist för människor i fattiga länder.
Växthuseffekten, och med den en ökande temperatur, kommer dessutom medföra att de torra områdena blir ännu torrare och att isarna smälter. En stigande havsyta kan leda till att miljontals människor tvingas på flykt.

Trots detta och trots att det blir värre och värre – globalt sett ökar animaliekonsumtionen med en rasande fart – drar sig miljöorganisationer som Greenpeace och politiska partier som säger sig värna om miljön för att ta upp frågan om djurindustrin. Inte ens Nobels fredspristagare Al Gore verkar vilja befatta sig med denna fråga.
Antingen är man okunnig om problemet eller så struntar man helt enkelt i det därför att man är rädd att skrämma bort medlemmar, väljare eller sympatisörer med ett alltför extremt budskap.
I min enfald hade jag hoppats på det förra, men dessvärre verkar så inte vara fallet.

I svaren på de brev till Greenpeace och miljöpartiet som jag skickat på uppdrag av organisationen Charity international, där jag tog upp denna känsliga fråga, blev det uppenbart att detta inte är något prioriterat område. Både Greenpeace och miljöpartiet känner till problematiken med köttkonsumtionen och har så smått börjat tala om att den måste minska. Men därifrån till att uppmana människor att bli vegetarianer eller veganer är steget mycket stort.

Om vi ska klara den enorma miljökatastrof vi står inför måste vi börja spela med öppna kort. Vi har inte tid eller råd att linda in våra miljöbudskap eller ignorera känsliga ämnen i tron att vi annars stöter oss med den breda massan.
Det krävs radikala åtgärder i detta nu om vi ska gå en ljus framtid till mötes.
Dagens västerländska köttkonsumtion är en av de största anledningarna till att vår överlevnad är hotad. Sveriges linje inom EU måste vara att det ekonomiska stödet till den storskaliga köttindustrin ska avskaffas. Varför ska människors skattepengar gå till att subventionera den storskaliga köttindustrin, när dess negativa miljöpåverkan är så stor?
Du och jag måste förändra våra levnadsvanor. Att byta till lågenergilampor hemma räcker inte, men att slopa animaliska produkter skulle innebära en dramatisk möjlighet att kunna avvärja klimathotet. Vi måste börja inse att kött är mord – på planeten.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Också djuren kommer att drabbas av Sverigedemokraternas framgång

Bestörtningen har varit stor efter att Sverigedemokraterna gjorde ett mycket bra val och gick starkt framåt i nästan hela landet. Vad konsekvenserna kommer att bli vet vi ännu inte, men risken finns att det kommer att drabba alla som borde inkluderas i vår omsorgscirkel. Det förutspår Ludvig Lindström, ordförande i Charity International och aktiv inom både djur- och människorättsrörelsen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Svensk vapenexport

En av de grundläggande förutsättningarna för vapenexport i Sverige är sedan 1971 års riksdagsbeslut att mottagarländerna ska respektera de mänskliga rättigheterna, skriver Ludvig Lindström. Trots det tillåts export till en rad länder som bryter mot dem.

Stockholms Fria
Debatt
:

Lycka är viktigt i politiken

Vad är egentligen målet med politiken? Är det en ständig jakt på ekonomisk tillväxt?
Är det att jämna ut klassklyftorna så mycket som möjligt? En aktuell undersökning visar att lyckan är det högsta målet, skriver Ludvig Lindström, ordförande i den utilitaristiska organisationen Charity International, som genomfört undersökningen.

Debatt
:

Djur är varken mat eller kläder

Ludvig Lindström, ordförande för den utilitaristiska organisationen Charity international, vill få oss att förstå att djur varken är mat eller kläder utan kännande individer precis som du och jag. I vår diskriminering av djuren är vi inte bättre än rasister. Varför skulle vi ha rätt att misshandla djur bara för att vi har makt att göra det? undrar han.

© 2020 Fria.Nu