Djur är varken mat eller kläder | Fria.Nu

Debatt


Ludvig Lindström
  • Charity International en uppseendeväckande kampanj på Sergels torg för att få människor att reflektera över hur vi behandlar djur. Nakna och blodiga aktivister paketerade i köttförpackningar bjöds ut som människokött att köpas till kilopris. Kampanjen k
Fria.Nu

Djur är varken mat eller kläder

Ludvig Lindström, ordförande för den utilitaristiska organisationen Charity international, vill få oss att förstå att djur varken är mat eller kläder utan kännande individer precis som du och jag. I vår diskriminering av djuren är vi inte bättre än rasister. Varför skulle vi ha rätt att misshandla djur bara för att vi har makt att göra det? undrar han.

De ligger där, uppradade i kyldisken, snyggt förpackade, precis som vilken vara som helst. De har gjort ett bra jobb, tänker jag. Kopplingen mellan varorna och deras ursprung är så gott som utraderad. Men sanningen går inte att trolla bort. Det är inte bara kotletter, kycklingfiléer och lövbiffar som ligger där. Det är kroppsdelar som en gång tillhört individer som genomlidit fruktansvärda liv, i syfte att tillfredsställa våra smaklökar. Vi människor har sedan länge total makt över de andra djuren och det massiva förtryck som vi varje dag utsätter våra medvarelser för är sannolikt det värsta förtryck som någonsin existerat i mänsklighetens historia, i antal lidande individer räknat. Och vi är alla, med några få undantag, delaktiga i det.

Förtrycket sker på djurparker och djurcirkusar, inom forskningen och pälsindustrin, men framför allt inom köttindustrin. Varje år förvandlar vi kroppsdelar från över 50 miljarder djur till varor som sedan säljs i livsmedelsbutiker och restauranger över hela världen. Räknar vi in fiskarna får vi lägga på ytterligare några nollor.

Forskning visar att många djur kan känna lidande på i stort sett samma sätt och i lika hög grad som vi människor kan. Vår konsumtion av animaliska produkter gör att djur plågas. Kycklingindustrin är kanske den mest fasansfulla. En kyckling trängs med fler än tjugo andra per kvadratmeter. Luften hon andas är så dammig och ammoniakhaltig att Arbetsmiljöverket råder besökande människor att bära skyddsmask. Inte nog med att kycklingen får svåra andningsproblem, hon får även hudskador av all urin och smuts som täcker det golv hon går på. Kycklingen plågas också av den skarpa belysningen som är på 22 timmar om dygnet. Belysningen, tillsammans med en sjuk framavling för att få kycklingarna att växa så fort som möjligt, gör att många drabbas av invärtes skador. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har 63,5 procent av alla kycklingar bendefekter.

Makt ger inte rätt. Vi har inte rätt att misshandla våra barn bara för att vi har makt att göra det. Varför skulle vi då ha rätt att misshandla djur bara för att vi har makt att göra det? Av vilken anledning tar vi oss egentligen rätten att behandla djur sämre än människor? För att vi är intelligentare än djuren?
Alla av oss är inte det. Det finns gravt förståndshandikappade människor som är mindre intelligenta än vad till exempel en apa är. Och lika lite som gravt förståndshandikappade människor ska användas i plågsamma medicinska försök, lika lite ska apor användas.
Om man hänvisar till biologiska skillnader förs tankarna osökt till rasbiologi. Rasism. Enda skillnaden mellan att diskriminera vissa människor på grund av deras biologi och att diskriminera djur på grund av deras biologi är att i det första fallet handlar det om ras, i det andra om art.
Ras och art är våra egna klassificeringar. Uppenbarligen har vi valt att klassificera jordklotets individer på det sätt som gynnar oss mest. Men då är vi ju inte bättre än rasister.

De ickemänskliga djuren måste tillskrivas rättigheter i form av rätt till liv och rätt att undslippa lidande. Bara då kommer lidandet för djuren att minska drastiskt. Vi kan jämföra med de mänskliga rättigheterna som skapar förutsättningar för en tryggare och lyckligare värld för oss människor. Djur är varken mat eller kläder. De är kännande individer, precis som du och jag.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Också djuren kommer att drabbas av Sverigedemokraternas framgång

Bestörtningen har varit stor efter att Sverigedemokraterna gjorde ett mycket bra val och gick starkt framåt i nästan hela landet. Vad konsekvenserna kommer att bli vet vi ännu inte, men risken finns att det kommer att drabba alla som borde inkluderas i vår omsorgscirkel. Det förutspår Ludvig Lindström, ordförande i Charity International och aktiv inom både djur- och människorättsrörelsen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Svensk vapenexport

En av de grundläggande förutsättningarna för vapenexport i Sverige är sedan 1971 års riksdagsbeslut att mottagarländerna ska respektera de mänskliga rättigheterna, skriver Ludvig Lindström. Trots det tillåts export till en rad länder som bryter mot dem.

Stockholms Fria
Debatt
:

Lycka är viktigt i politiken

Vad är egentligen målet med politiken? Är det en ständig jakt på ekonomisk tillväxt?
Är det att jämna ut klassklyftorna så mycket som möjligt? En aktuell undersökning visar att lyckan är det högsta målet, skriver Ludvig Lindström, ordförande i den utilitaristiska organisationen Charity International, som genomfört undersökningen.

© 2020 Fria.Nu