Vår syn på samhället skiljer oss åt | Fria.Nu

Debatt


Ludvig Lindström
Fria Tidningen

Vår syn på samhället skiljer oss åt

Ludvig Lindström som debatterat med Sverigedemokraternas Eric Myrin i Fria tidningen kommer här med en slutreplik. Tidigare artiklar publicerades 29/9, 20/10, 23/10, 13/11, 20/11, 24/11 och 15/12.

SUTREPLIK: SVERIGEDEMOKRATERNAS SAMHÄLLE Efter den senaste debatten med Eric Myrin från Sverigedemokraterna kan jag bara konstatera att vi har väldigt olika syn på hur vi vill att det svenska samhället ska se ut och hur vi skapar en bättre värld. Jag är övertygad om att vi inte uppnår detta genom att stirra oss blinda på nationsgränser eller placera in folk i fack beroende på varifrån de kommer.

Jag kan dock ge Sverigedemokraterna en eloge för att de vågar ställa obekväma frågor och ta upp de problem som kan finnas med invandring och flyktingmottagning. Många är tyvärr de som bara har försökt tiga ihjäl problemen och partiet. Sverigedemokraterna har dock inte några bra lösningar att komma med.

Även om vi i Sverige kortsiktigt skulle förlora ekonomiskt på att folk från andra länder kommer hit är fördelarna med ett öppet och solidariskt samhälle desto fler. Internationell migration skapar framför allt globala kontaktnät och binder samman vår värld. Transnationella vänskapsband utvecklas och bidrar på sikt till en mer fredlig värld.

I Sverigedemokraternas och andra främlingsfientliga partiers värld står vi till slut alla som förlorare. I en öppen, mångkulturell och blandad värld är vi alla vinnare.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Också djuren kommer att drabbas av Sverigedemokraternas framgång

Bestörtningen har varit stor efter att Sverigedemokraterna gjorde ett mycket bra val och gick starkt framåt i nästan hela landet. Vad konsekvenserna kommer att bli vet vi ännu inte, men risken finns att det kommer att drabba alla som borde inkluderas i vår omsorgscirkel. Det förutspår Ludvig Lindström, ordförande i Charity International och aktiv inom både djur- och människorättsrörelsen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Svensk vapenexport

En av de grundläggande förutsättningarna för vapenexport i Sverige är sedan 1971 års riksdagsbeslut att mottagarländerna ska respektera de mänskliga rättigheterna, skriver Ludvig Lindström. Trots det tillåts export till en rad länder som bryter mot dem.

Stockholms Fria
Debatt
:

Lycka är viktigt i politiken

Vad är egentligen målet med politiken? Är det en ständig jakt på ekonomisk tillväxt?
Är det att jämna ut klassklyftorna så mycket som möjligt? En aktuell undersökning visar att lyckan är det högsta målet, skriver Ludvig Lindström, ordförande i den utilitaristiska organisationen Charity International, som genomfört undersökningen.

Debatt
:

Djur är varken mat eller kläder

Ludvig Lindström, ordförande för den utilitaristiska organisationen Charity international, vill få oss att förstå att djur varken är mat eller kläder utan kännande individer precis som du och jag. I vår diskriminering av djuren är vi inte bättre än rasister. Varför skulle vi ha rätt att misshandla djur bara för att vi har makt att göra det? undrar han.

© 2020 Fria.Nu