Papperslösa pakistanier utvisas från EU | Fria.Nu
Fria Tidningen

Papperslösa pakistanier utvisas från EU

Samtidigt som Pakistan genomlider en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid har EU:s beslutsfattare slagit fast att pakistanier som nekats asyl i Europa ska skickas tillbaka till hemlandet.

Den 21 september godkände EU-parlamentet ett avtal mellan EU och Pakistan som innebär att papperslösa pakistanier kommer att utvisas från EU. Avtalet har förhandlats fram under de senaste åtta åren och innebär att de pakistanska myndigheterna har 60 dagar på sig att godkänna att en person skickas tillbaka och måste lägga fram en skriftlig motivering till att inte ta emot medborgaren i fråga om landet önskar avslå en sådan begäran.

Amnesty International hävdar att tidpunkten för överenskommelsen är olämplig då Pakistan kämpar med att hantera de svåra översvämningarna samtidigt som människorättssituationen i landet fortfarande är djupt problematisk.

Anneliese Baldaccini, som arbetar med asyl- och migrationsfrågor vid Amnestys kontor i Bryssel, konstaterar också att konflikter i regionen även har lett till en osäker situation i Pakistan.

–Det finns över en miljon internflyktingar och hundratusentals afghanska flyktingar i Pakistan. Landet är redan i en svår situation. Om ett stort antal pakistanska medborgare kommer att återsändas så är det oroande, säger hon till IPS.

EU-kommissionen uppger att cirka 13 000 papperslösa pakistanier greps inom EU under 2008.

FN:s flyktingkonvention förbjuder utvisning av människor till länder där deras liv är hotade. Enligt Amnestys senaste rapport från 2009 har dussintals fångar i Pakistan torterats till döds eller dödats under tiden som de suttit gripna, samtidigt som hundratals människor rapporterats försvunna och religiösa minoriteter utsatts för ökat hot och våld.

I en särskild Amnestyrapport som presenterades i juni beskrevs nordvästra Pakistan som ett område där mänskliga rättigheter är helt satta ur spel och där fyra miljoner människor lever under talibanernas styre, utan rättssäkerhet eller skydd från den pakistanska regeringen.

Vid beslutet i EU-parlamentet röstade 382 ledamöter för och 250 ledamöter mot avtalet. Hélène Flautre, från de gröna i Frankrike, kallade godkännandet "allvarligt och beklagligt" eftersom Pakistan redan tar emot mer flyktingar än något annat land i världen, och samtidigt inte har skrivit på Genèvekonventionen om flyktingars rättigheter.

Enligt uppgifter från FN rapporterade pakistanska myndigheter att det fanns 1,7 miljoner flyktingar i landet under förra året.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

EU vill sälja billig mjölk till Indien

Indien är under stark press från EU som vill se landet öppna upp sina marknader för mejeriprodukter från Europa. Detta trots att den indiska regeringen befarar att det skulle leda till att småbönder drivs in i djupare fattigdom.

Fria Tidningen

Förbjudna tortyrinstrument i Europa

Ett amerikanskt företag medger nu för första gången att man exporterat tortyrinstrument till Europa. Detta trots att utrustningen i fråga, som syftar till att skada fångar genom elstötar, uttryckligen är förbjuden inom EU.

Fria Tidningen

Ökad militarisering av EU:s gräns

EU:s gränskontrollmyndighet Frontex har vänt sig till vapentillverkare för att ta reda på hur deras produkter kan användas för att förhindra asylsökande att nå Europa.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu