Ökad militarisering av EU:s gräns | Fria.Nu
Fria Tidningen

Ökad militarisering av EU:s gräns

EU:s gränskontrollmyndighet Frontex har vänt sig till vapentillverkare för att ta reda på hur deras produkter kan användas för att förhindra asylsökande att nå Europa.

Frontex är värd för ett evenemang i Spanien i juni i år dit flera tillverkare av spaningsrobotar bjudits in för att presentera sina produkter. Trots att spaningsrobotarna är avsedda för att användas i krig – och i stor utsträckning har använts i attacker i Afghanistan och Pakistan – undersöker myndigheten nu hur de skulle kunna användas i gränsövervakning inom EU.

En källa inom Frontex uppger att man nu undersöker vilket mervärde spaningsrobotar skulle kunna innebära för kustbevakningen i EU:s medlemsländer.

I februari i år använde polisen i Merseyside i England en spaningsrobot för att kunna gripa en misstänkt kriminell. Det väckte stor uppmärksamhet eftersom det är första gången som polisen använt den typen av utrustning. Det hela väckte stor debatt när det visade sig att polisen inte hade tillstånd att använda roboten.

EU-kommissionen planerar att ge Frontex större befogenheter. Det innebär bland annat att EU-ländernas regeringar ska ställa flygplan och fartyg till Frontex förfogande. Frontex kommer så småningom även få möjlighet att införskaffa egen utrustning.

Den nya EU-kommissionären Cecilia Malmström säger att migranter ”inte är kriminella” utan människor som ”söker ett bättre liv”. När hon tillfrågas om varför utrustning som utvecklats för militära syften testas för bevakning av flyktingar säger hon att ”det absolut inte tagits något beslut” om detta.

Människorättsorganisationer oroas över utvecklingen där Frontex får mer resurser och befogenheter, men utan att det ställs krav på att myndigheten kan visa att mänskliga rättigheter respekteras. Nyligen uppmärksammade Human Rights Watch att Frontex hjälpt italienska myndigheter att utvisa migranter till Libyen utan att ge dem möjlighet att söka asyl.

Bjarte Vandvik som är generalsekreterare inom frivilligorganisationernas tyngsta granskare av EU:s migrationspolitik, European Council on Refugees and Exiles, säger att det vid varje utvisning från EU måste vara klarlagt att den utvisade inte riskerar förföljelse.

– Vi kan inte acceptera att människor skickas tillbaka för att möta tortyr eller en säker död, utan att de får någon möjlighet till att kunna söka asyl.

Trots att vissa politiker framhållit att EU översvämmas av fler asylsökande än vad regionen har råd att ta emot visar statistik att antalet asylansökningar minskat kraftigt de senaste två årtiondena. När EU år 1992 hade 12 medlemsstater tog unionen emot 550 000 asylansökningar. År 2008 när EU fått 27 medlemsländer var asylansökningarna inte fler än 238 000, och preliminära siffror visar att antalet ansökningar minskade till runt 223 000 förra året.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Papperslösa pakistanier utvisas från EU

Samtidigt som Pakistan genomlider en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid har EU:s beslutsfattare slagit fast att pakistanier som nekats asyl i Europa ska skickas tillbaka till hemlandet.

Fria Tidningen

EU vill sälja billig mjölk till Indien

Indien är under stark press från EU som vill se landet öppna upp sina marknader för mejeriprodukter från Europa. Detta trots att den indiska regeringen befarar att det skulle leda till att småbönder drivs in i djupare fattigdom.

Fria Tidningen

Förbjudna tortyrinstrument i Europa

Ett amerikanskt företag medger nu för första gången att man exporterat tortyrinstrument till Europa. Detta trots att utrustningen i fråga, som syftar till att skada fångar genom elstötar, uttryckligen är förbjuden inom EU.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu