Förbjudna tortyrinstrument i Europa | Fria.Nu
Fria Tidningen

Förbjudna tortyrinstrument i Europa

Ett amerikanskt företag medger nu för första gången att man exporterat tortyrinstrument till Europa. Detta trots att utrustningen i fråga, som syftar till att skada fångar genom elstötar, uttryckligen är förbjuden inom EU.

År 2006 förbjöd EU handeln med en lång rad tortyrinstrument. En av de produkter som uttryckligen förbjöds är ”band-it”, som sätts fast på en fånges ben eller armar och sedan kan leverera en elstöt på 50 000 volt.

Tillverkare av tortyrutrustningen är det Floridabaserade Stinger Systems, och företaget medger nu att man trots förbudet har exporterat sin produkt till Europa. Företagets vd Bob Gruder vill dock inte berätta vilket eller vilka länder som har köpt in utrustningen.

– Vi säljer bara till militärer eller rättsskipande myndigheter. Våra produkter säljs till länder i hela världen, men vi föredrar att inte avslöja till vilka, säger Gruder.

 

Stinger hette tidigare Stun Tech, och har distributörer i flera av EU:s 27 medlemsstater. Det rumänska företaget Gate 4 Business bekräftar att man importerat några exemplar av band-it.

– Vi tog bara ett antal provexemplar. Enligt rumänsk lag är det ett dödligt vapen, säger det rumänska företagets språkrör Cristian Anasteseu.

Anasteseu påpekar samtidigt att han inte arbetat som återförsäljare för Stinger på ”minst ett år”.

Nyligen utkom Amnesty med en rapport där organisationen beskriver hur vissa företag kringgått den EU-lagstiftning som förbjuder bälten som ger elektriska stötar, så kallade chockbälten, genom att produkter med samma effekt förses med ett annat namn.

Det spanska företaget Nidec har exempelvis sålt en slags manschetter som används för att ge fångar elchocker. Nyligen uppgav dock företaget till Time Magazine att man inte längre saluför den typen av produkter.

– Elektroniska chockbälten finns på listan över förbjudna instrument. Men vi har påpekat att det finns andra föremål vars effekt är densamma, men som fått andra benämningar eller namn och som sålts som om de var helt lagliga – trots att de inte har något annat användningsområde än som tortyrinstrument, berättar David Nichols, från Amnestys kontor i Bryssel.

Stingers flaggskepp är elvapnet S-200, som enligt företaget är ett ”smart” vapen som genom att skicka ut 56 000 volt kan oskaddliggöra personer som av polisen bedöms som farliga. Enligt företagets språkrör Bob Gruder är Stingers elpistol mindre farlig än den som saluförs av konkurrenten Taser.

Företaget Falcon, som har sitt huvudkontor i den belgiska staden Beernem, bekräftar för IPS att man är återförsäljare till Stinger, trots att detta inte framgår av den information som finns på Falcons hemsida. Företagets vd Jean Nicodéme säger att eftersom Stingers produkter är ”helt förbjudna” i Belgien så är det bara statliga myndigheter som har tillgång till dessa.

 

En av den belgiska polisens specialenheter köpte in vapen från Taser förra året, men enligt Falcon har företaget fram till nu inte sålt några av Stingers vapen till landets myndigheter.

Ett språkrör vid Belgiens utrikesdepartement säger att man inte godkänner licenser för vare sig import eller export av tortyrinstrument. Men enligt samma person kan företag importera sådana produkter, om de kan bevisa att de endast kommer att säljas till rättsvårdande myndigheter.

Luc Mampaey vid den belgiska organisationen Grip, som övervakar vapenindustrin, är kritisk mot de belgiska myndigheternas agerande.

– Vapen vars effekt inte anses vara dödlig hamnar i en juridisk gråzon, säger Luc Mampaey.

 

Sirien är ett annat belgiskt företag som pekats ut som återförsäljare till Stinger. Men efter att Amnestys rapport publicerades finns inte längre elvapnet S-200 till försäljning via företagets hemsida.

– Problemet med Amnesty international är att de enbart ser det negativa i allting. Ja, dessa produkter kan användas för att tortera, men det kan också alla möjliga vanliga föremål som knivar, gafflar och skedar, sade nyligen Erwin Lafosse från Sirien till Time Magazine.

drupal_add_css("sites/all/themes/fria/css/addthis/addthis-100414.css");
drupal_add_js("sites/all/themes/fria/javascript/jQinclude.js");
drupal_add_js("sites/all/themes/fria/javascript/addthis-100415.js");
?>

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Papperslösa pakistanier utvisas från EU

Samtidigt som Pakistan genomlider en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid har EU:s beslutsfattare slagit fast att pakistanier som nekats asyl i Europa ska skickas tillbaka till hemlandet.

Fria Tidningen

EU vill sälja billig mjölk till Indien

Indien är under stark press från EU som vill se landet öppna upp sina marknader för mejeriprodukter från Europa. Detta trots att den indiska regeringen befarar att det skulle leda till att småbönder drivs in i djupare fattigdom.

Fria Tidningen

Ökad militarisering av EU:s gräns

EU:s gränskontrollmyndighet Frontex har vänt sig till vapentillverkare för att ta reda på hur deras produkter kan användas för att förhindra asylsökande att nå Europa.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu