"Mångkultur bör avskaffas" | Fria.Nu
  • Edda Manga
Fria.Nu

"Mångkultur bör avskaffas"

I välvilliga mångkulturella projekt ska invandrare integreras i det svenska samhället. Men då återskapas istället koloniala strukturer, anser Edda Manga, idéhistoriker vid Uppsala universitet.

Hon talade igår på Angereds teater om den björntjänst som strävan mot integration innebär.

- Integration förutsätter homogenitet. Man måste istället se skillnader mellan människor, även inom nationer, säger Edda Manga.

I Sverige pågår debatten om mångkultur för fullt. Många vill skapa ett mångkulturellt rum där inga religiösa skillnader får finnas. Då förutsätter man att det sker i det neutrala, svenska rummet. Men problemet är att det rummet redan är kodat, eftersom människor delas in i fack efter olika nationaliteter. Edda Manga vänder sig bland annat emot festivaler som sägs vara mångkulturella.

- På den mångkulturella festivalen finns ett kurdiskt matstånd, ett irakiskt och så vidare. Det gör att man stirrar sig blind på nationella identiteter. Att dela in människor i grupper som förväntas vara lika beroende på nationell tillhörighet bidrar till att förstärka nationalstatstänkandet, säger Edda.

Strävan mot mångkultur har på så sätt många paralleller med rasism, anser hon.

- Utgångspunkten är gemensam: att det går att dela in mänskligheten i olika raser eller grupper med samma egenskaper.

Liksom under kolonialismen anses fortfarande den västerländska kulturen överlägsen andra eftersom den anser sig ha makt att tolerera andra kulturer. Och fortfarande är svenskheten en plattform som massmedierna stöder sig på och utgår ifrån. Ett avsteg från det svenska, som till exempel en nyhetsuppläsare i slöja, hotar bilden av objektivitet och sanning som man anser präglar det västerländska levernet.

Istället för att se religiösa skillnader mellan individer som en tillgång vill man "rädda" utomeuropeiska kvinnor genom att "befria" dem från sin slöja.

- Man betraktar dessa kvinnor som ofria. För annars skulle de ju välja att leva västerländskt., säger Edda Manga.

Kvinnor med slöja ses som offer, i behov av vita hjältar som ska rädda dem från förtryck. Det multikulturella obehaget startar när dessa kvinnor inte vill befrias från sin slöja. Det hotar den demokratiska synen som finns i västerlandet - den felaktiga synen att förnuftet är universellt.

Det finns också ett problem med att människor lägger problemet hos "de andra".

- Man pratar om integration som något som invandrarna ska göra. Men invandrare är inte de som har integrationsproblem. Företagsledare och politiker har det, säger Edda Manga.

Samtidigt menar hon att det kolonialistiska arvet finns hos var och en av oss. Och vi kan göra något åt det utan att vara lika.

- Vi behöver inte vara lika för att kämpa ihop mot förtryck, säger hon.

Fakta: 

ABC Rasism & Edda Manga
En serie föreläsningar och samtal kring integration och rasism som pågår i höst

Initiativtagare är tankesmedjan Bwana Club och Angereds teater.

Syftet är att bryta ner och utmana invanda tankemönster.

Med ironin som vapen vill man avslöja koloniala och rasistiska strukturer.

Planen är att så småningom göra en alternativ encyklopedi i bokform som klargör viktiga begrepp i rasismens historia.

Nästa föreläsning är den 9 november (för program: www.bwanaclub.org)

Edda Manga

Född: 1969 i Colombia

Bor: I Kairo

Gör just nu: Jämför det västerländska begreppet rättfärdiga krig med islamiska jihad

Familj: Gift med Mattias Gardell, sju barn (ett är hennes, sex är hans)

Anställd: Forskarassistent vid institutionen för idéhistoria Uppsala universitet.

Prisbelönt: Med Svenska Dagbladets Cliopris för sin avhandling Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag (disputerade år 2002)

Har läst: Antropologi, sociologi, psykologi, lingvistik, idéhistoria

Annons

Rekommenderade artiklar

Snedvridna diskussioner om diskriminering

Paulina de los Reyes tycker forskning om diskriminering har fel utgångspunkter.

- Forskningen idag bidrar till att fördjupa föreställningar om ett annorlundaskap, sa hon vid ett föredrag på Angereds teater i tisdags.

Göteborgs Fria

'Alla måste hjälpa till att få bort diskrimineringen'

I Göteborg har 150 människor träffats och talat om poliser och diskriminering. Ron Hampton, polis från USA, sa:

- Man kan förbjuda diskriminering. Men man kan inte förbjuda fördomar. Det finns stora problem med rasism inom polisen. Men det är rasism som finns i hela samhället.

Ovanligt att poliser åtalas

I somras satt Aaron 'Norkii' Norville och åt glass på kajen i Göteborg. Tre poliser kom och frågade vad han hette. Norkii frågade vad poliserna hette. Poliserna tog med honom till polishuset. De låste in honom i fyllecellen. Det är en cell där de låser in personer som är så berusade att de inte klarar sig själva.

Norkii satt nykter i fyllecell

Aaron 'Norkii' Norville hävdar att han sattes helt nykter i fyllecell. Men åklagaren valde att inte inleda någon förundersökning.

© 2020 Fria.Nu