Ovanligt att poliser åtalas | Fria.Nu
Fria.Nu

Ovanligt att poliser åtalas

I somras satt Aaron 'Norkii' Norville och åt glass på kajen i Göteborg. Tre poliser kom och frågade vad han hette. Norkii frågade vad poliserna hette. Poliserna tog med honom till polishuset. De låste in honom i fyllecellen. Det är en cell där de låser in personer som är så berusade att de inte klarar sig själva.

- Varför erkänner de inte att de gjorde fel? Jag dricker aldrig. Ingen har sett mig full. Jag satt bara och åt en glass, säger Norkii.

diskriminering (Sesam) Norkii anmälde poliserna för diskriminering. Men ingen undersökte det som hade hänt. Under 2003 blev poliser anmälda 500 gånger. Men bara i sex fall har åklagarna undersökt vad som har hänt. Tidigare år har det varit ungefär likadant. Niklas Sannerholm är chefsåklagare. Det var han som bestämde att man inte skulle undersöka vad som hade hänt Norkii.

- Åklagaren måste ha mer

bevis mot poliser än mot andra, säger han. Det är svårt att utreda sådana fall.

Först kom Norkiis anmälan till Lars Svensson på polisens disciplinenhet. Disciplinenheten ska se till att polisen gör sitt jobb ordentligt. Lars Svensson förhörde poliserna. Men han talade inte med Norkii.

- Polisen sa att mannen luktade alkohol. Det var bra att polisen tog honom. Annars kunde han ha trillat i vattnet.

Lars Brask och Christer Jerlebo arbetar också på disciplinenheten. De säger att de ofta känner poliserna som blir anmälda. Men de tycker inte att det är ett problem.

- Kan man inte skilja på vänskap och arbete ska man inte arbeta här, säger Christer Jerlebo.

Men Antero Sjöman på Antidiskrimineringsbyrån tycker att det är ett problem.

- Poliser skyddar varandra, säger han.

Åklagare har sagt att utredningarna ofta är dåliga när det gäller diskriminering. Det finns inga bevis och då kan de inte döma någon. Lars Brask på disciplinenheten säger:

- Vi har papper om hur vi ska arbeta med diskriminering. Men om man tjatar för mycket orkar poliserna inte lyssna.

Nu har Norkii anmält sitt fall till Justitieombudsmannen, JO. Han har också försökt få en kopia på sin anmälan till polisen. Tre gånger har han försökt, men han har inte fått någon kopia.

Rolf Andersson har hand om Norkiis fall på JO. Rolf Andersson har frågat polisen varför Norkii inte får en kopia på sin anmälan. Polisen säger att det inte finns bevis för att Norkii har sagt att han vill ha en kopia. Fortfarande har han inte fått någon kopia av sin anmälan.

JO har inte fattat beslut om Norkiis fall ännu.

- Jag kommer inte att släppa detta. Jag måste driva det. Annars känner jag mig inte trygg, säger Norkii.

Fakta: 

diskrimineringsombudsmän
* Man kan anmäla till Justitieombudsmannen, JO, om man tycker att myndigheter har behandlat en orättvist

* JO kan åtala myndigheter som fattar beslut efter en dålig utredning

* JO har rätt att se alla myndigheters papper. Det har inte andra ombudsmän.

* I Sverige finns fyra diskrimineringsombudsmän:

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen. De kan ge råd och juridiskt stöd till den som har blivit diskriminerad.

* De tar emot och utreder anmälningar, men kan inte åtala någon.

Annons

Rekommenderade artiklar

Snedvridna diskussioner om diskriminering

Paulina de los Reyes tycker forskning om diskriminering har fel utgångspunkter.

- Forskningen idag bidrar till att fördjupa föreställningar om ett annorlundaskap, sa hon vid ett föredrag på Angereds teater i tisdags.

Göteborgs Fria

"Mångkultur bör avskaffas"

I välvilliga mångkulturella projekt ska invandrare integreras i det svenska samhället. Men då återskapas istället koloniala strukturer, anser Edda Manga, idéhistoriker vid Uppsala universitet.

'Alla måste hjälpa till att få bort diskrimineringen'

I Göteborg har 150 människor träffats och talat om poliser och diskriminering. Ron Hampton, polis från USA, sa:

- Man kan förbjuda diskriminering. Men man kan inte förbjuda fördomar. Det finns stora problem med rasism inom polisen. Men det är rasism som finns i hela samhället.

Norkii satt nykter i fyllecell

Aaron 'Norkii' Norville hävdar att han sattes helt nykter i fyllecell. Men åklagaren valde att inte inleda någon förundersökning.

© 2020 Fria.Nu