Skapa av skräp

För en tid sedan anordnades familjeworkshopen ”Skapa med skräp” i Röda Stens studio.  I denna ville man ställa frågor rörande skräpets mångdimensionella betydelser, och om skräpet dessutom kan förvandlas till konst.

Fria Tidningen

I gränslandet mellan konst och design

Fredrik Vestergård rör sig gärna mellan gränser. Han är utbildad designer men vill hellre kalla sig konstnär, trots den ekonomiska osäkerhet detta val ibland innebär. I konstnärsrollen finner han dock en större frihet samt en möjlighet till att utmana invanda strukturer.
– Jag vill helt enkelt bryta med alla fasta indelningar och begränsningar, säger Fredrik Vestergård.

Fria Tidningen

Konsten att leva på konsten

Att en konstnär skulle klara av att leva på luft låter som en orimlig och ålderdomlig fantasiföreställning, men tyvärr är den ett faktum. Många konstnärer har till och med fått tacka nej till utställningar eftersom det inte går runt ekonomiskt. Ett nytt avtal, MU, finns nu för att konstnärer ska få en rimlig ersättning när de medverkar i utställningar.

Fria Tidningen

Mors Mössa tar konsten på allvar

Hur påverkar den ekonomiska krisen samt den nya kulturbudgeten stadens gallerier? En gråmulen novemberdag besöker FRIA Galleri Mors Mössa, som är beläget på Husargatan i Haga, för att prata konst och framtidsvisioner med grundaren och ägaren Margareta Orreblad. Galleri Mors Mössa är ett av få gallerier som hittills har beviljats galleristöd, men detta kommer att dras in nästa år.

Fria Tidningen

Konsten att hänga en tavla

I vardagen möter vi mycket konst. Vi finner den inte enbart i gallerierna eller konstmuseerna, utan även i kontorslandskap, stadsdelsnämnder och på gator och torg. Hur konsten har hamnat här är kanske inte någonting vi funderar närmare över. Ibland kanske vi till och med tar konsten för givet. Det finns dock oftast en anledning till att specifika verk hamnar där de hamnar. FRIA besöker kommunens enhet för kulturstöd och för att samtala om konstens plats.

Göteborgs Fria

Akvareller i samklang med naturen

Recension

Besjälade växter är temat i Nordiska akvarellmuseets nya utställning Betrakta växter, där Cecilia Edefalk och Hilma af Klints naturstudier ställs mot varandra.

Fria Tidningen

Konst som svävar fritt

Recension

När Gabo Camnitzer medverkade i Bonniers Konsthalls grupputställning Rumstering, gav han sig i kast med att vräka ner väggarna i utställningsrummet. Eller snarare: det var upp till betraktaren att göra detta. Med denna uppmaning ville konstnären utmana idén om att människor inte kan vandra igenom väggar, rent bokstavligt - men också poängtera de underliggande psykologiska, filosofiska och politiska aspekterna av det hela. Vi kan mer än vi tror.

Göteborgs Fria

Sidor

© 2024 Fria.Nu