Debatt
:

Förankring och folklighet

Två jubiléer med den alternativa rörelsens kamp i centrum, det bjuder Almstriden och Göteborgshändelserna på i vår. Den ena har blivit en symbol för alternativrörelsens seger och den andra står snarast för ett modernt trauma. Jan Wiklund, själv gammal almaktivist, resonerar om vad som gjorde den stora skillnaden mellan de två händelserna.

Fria Tidningen
Debatt
:

Odlingsideologin leder fel

Miljörörelsen har sedan länge förstått att vi måste förtäta städerna för att de ska kunna bli ekologiskt hållbara. Då duger det inte att odla mat inne i stadskärnorna. På sikt måste koloniträdgårdar flytta ut och parker som är till för alla öppnas. Resten bör bebyggas så att stadens viktiga funktioner kan finnas på gång-, cykel- eller språvägsavstånd. Det skriver Jan Wiklund.

Stockholms Fria
Debatt
:

Vi kan inte spara alla grönområden

Vi kan inte ta ställning för alla grönområden. Vi måste lära oss att sortera, annars kan vi inte på ett trovärdigt sätt argumentera för att skydda det som är värt att skydda på riktigt, skriver Jan Wiklund och Staffan Wrigge från Alternativ Stad

Stockholms Fria

Stadskonkurrens skapar dysfunktionella städer

Nittonhundratalets stadskonkurrens och stadsplanering har skapat dysfunktionella städer för alla. Hur ska vi skapa integration igen? Jan Wiklund från stadsmiljögruppen Alternativ Stad resonerar kring problematiken och för fram några förslag.

© 2024 Fria.Nu