• Ingen bildtext
Göteborgs Fria

Köttbranschen håller krismöte

Allt mindre kött och mjölk produceras i Västra Götaland. Det oroar länsstyrelsen, som i morgon, torsdag, samlar branschen för att diskutera strategier för ökad köttproduktion.

”Länsstyrelsen följer med oro den minskande animalieproduktionen i länet.” Så skriver länsstyrelsen för Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Oron kan framstå som förvånande då den samlade forskningen visar att köttkonsumtionen måste minska om vi ska nå klimatmålen. Men i morgon, den 13 juni, bjuder alltså länsstyrelsen i samarbete med Västra Götalandsregionen in branschen till ett möte i Skara, för att diskutera hur köttproduktionen kan öka.

– Branschen har under många år mött problem med svikande lönsamhet, säger Camilla Svensson, på länsstyrelsens landsbygdsenhet. I Sverige har vi höga ambitioner gällande djurhållning, det gör det svårt att konkurrera på en europeisk och global marknad. Vi har också dyrare produktion eftersom vi behöver ha en bra inomhusmiljö på vintern. Vi vill att produktionen sker i Sverige, där vi ställer högre miljökrav.

Men var köttet produceras är inte avgörande för klimatet, så länge det inte produceras i avskogningsregioner i exempelvis Brasilien, enligt Fredrik Hedenus, forskare i energi och miljö vid Chalmers.

– Ur klimatsynpunkt skiljer sig inte det svenska köttet så mycket från det europeiska, så klimatmässigt spelar det ingen större roll om det produceras i Tyskland, Frankrike eller Irland till exempel, säger han.

Fredrik Hedenus anser att länsstyrelsen borde beakta hur stor djurhållning som är rimlig ur ett klimatperspektiv. Visserligen är det möjligt att samtidigt öka produktionen och minska konsumtionen i Västra Götaland, om fler minskar sin totala köttkonsumtion men handlar mer lokalt, säger han. Men det kräver att produktionen minskar på andra håll i världen, om klimatmålen ska nås.

– Man kan fråga sig om man ska satsa på att öka en produktion, som bara fungerar om alla andra drar ner på den. Om man tar sitt klimatansvar på allvar måste produktionen totalt sett begränsas – så det är en knepig tillväxtbransch, säger Fredrik Hedenus. Vi förlorar 80–95 procent av all energi vi stoppar in i djurproduktionen eftersom vi använder prima jordbruksmark för foder till djur. Det är mark som kunde ha använts till exempelvis produktion av spannmål.

Varför vill då länsstyrelsen öka produktionen trots att kött- och mjölkindustrin står för en stor del av växthusgasutsläppen? Borde inte animalieproduktion i regionen applåderas?

– Man kan ha det perspektivet, säger Camilla Svensson. Men animalieproduktionen bevarar de öppna landskapen, en signatur för det svenska landskapet. Produktionen står även för en stor sysselsättning i Västra Götaland.

Men öppna landskap är ingen klimatfråga, säger Hedenus.

– Delvis handlar det om biologisk mångfald och delvis är det en estetisk fråga, men det gör ingen skillnad för klimatet. Det är inte heller en naturlig biologisk mångfald, de öppna landskapen är skapade av människor genom att vi haft betesmark där länge.

Camilla Svensson medger att länsstyrelsen balanserar mellan frågorna om växthusgasutsläpp respektive öppna landskap.

– Det är alltid en balansgång. Det är svårt att säga vad som är rätt eller fel. Vill vi att det svenska landskapet ska se ut som i dag så kräver det djur som kan beta.

Fakta: 

90 000

kor fanns år 2011 inom köttindustrin i Västra Götaland, enligt länsstyrelsen. År 1996 fanns drygt 120 000.


Läs även:

Ny forskning: Köttätandet måste minska

"Myt att Sverige har bäst djurskydd"

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny forskning: Köttätandet måste minska

Köttkonsumtionen måste minska om vi ska nå klimatmålen, visar en ny rapport från Chalmers. Tvärtom vad många tror ska du som vill minska klimatutsläppen välja vegetabilier, inte ekologiskt eller närodlat.

Göteborgs Fria

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu