Skånes Fria

Ökade insatser för utlänningskontroll

De senaste två åren har det skett stora utbildningsinsatser för att fler poliser ska göra inre utlänningskontroller. Skånes Fria har tagit del av polisens egen intranätutbildning. "Tanken är att all polis ska klara av det här", säger Sören Clerton, polisöverintendent vid Rikskriminalpolisen.

I maj förra året lade centrala gränspolisenheten ut en interaktiv utbildning i utlänningsrätt och inre utlänningskontroll, tillgänglig för alla poliser i alla de 21 polismyndigheterna. Utbildningen ska fortsätta till juni i år. Samtidigt har gränspolisenheten i Skåne satsat på att informera och utbilda personal om den inre utlänningskontrollen.

– Vi har försökt att gå ut och informera mer de senaste två åren, vi såg att det fanns ett behov och att det inte sker någon strukturerad utbildning i det här på polishögskolorna, säger Petra Stenkula, polisintendent vid gränspolisen i Malmö.

Ända sedan Sverige gick med i Schengensamarbetet har det varit tänkt att den inre utlänningskontrollen ska göras i större utsträckning än tidigare. Det som en så kallad kompensatorisk åtgärd till att de inre gränserna mellan staterna i samarbetet upphört. Men fram till för två år sedan har polisen inte lagt någon större vikt vid att någon annan polis än gränspolisen sysslat med kontrollen, enligt Sören Clerton.

– För något år sedan gick Rikspolisstyrelsen ut med att alla myndigheter ska utbilda sin personal i det här, det ska inte bara vara en specialsyssla för gränspolisen, säger han.

Från rikspolisens sida har det förutom specialinriktade kurser för befäl inneburit den interaktiva utbildning som nu ligger ute på polisens intranät.

– Det är en insats mot yttre personal. Vi vet av erfarenhet att det lätt blir fel, man drar sig för att göra det om man inte är säker.

Även om inte all polis gått igenom kursen som finns på intranätet innebär det i praktiken att alla poliser nu blivit uppmärksammade på möjligheten att göra en inre utlänningskontroll. Enligt den tolkning som Rikspolisstyrelsen gör av utlänningslagen kan en inre utlänningskontroll göras rutinmässigt i samband med att identiteten kontrolleras i annat syfte, exempelvis i samband med en trafikkontroll.

– Det är egentligen bara om det görs en kontroll på stan som det måste finnas objektiva omständigheter och en grundad anledning att tro att personen saknar tillstånd att vistas i landet, säger Sören Clerton.

I Malmö går det nu ut varningar varje dag om att polisen gör id-kontroller från olika asylaktivister. Enligt polisen handlar det vanligtvis om cykelkontroller eller trafikkontroller. Kontroller som alltså även kan leda till inre utlänningskontroller. Ricardo Guillén från asylgruppen är kritisk.

– Jag känner uppriktig sorg över hur ihärdig makten verkar vara i sina ansträngningar att skicka iväg människor som betraktas som oönskade.

16/2 -13 belyste vi risken med diskriminering i samband med inre utlänningskontroller. Något som enligt kriminologen Jerzy Sarnecki var nästintill omöjligt att undvika. ”Observera också att inre utlänningskontroller generellt sett inte bara är riktade mot ickesvenskar utan främst mot ickeeuropéer, vilket ytterligare förstärker inriktningen på etnisk profilering”, sa han då till tidningen.

Fakta: 

Bakgrund

I regleringsbrevet till polisen för år 2009 ställer regeringen krav på att verkställigheten av avvisnings- eller utvisningsbeslut ska öka.

I regleringsbreven för år 2011 och 2013 ska verkställningarna öka påtagligt.

Relaterade artiklar

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Reva leder till fler utvisningar

Papperslösa

Gränspolisen i Skåne slår nu ifrån sig kritiken om att Reva skulle innebära fler inre utlänningskontroller. Eller en intensifierad jakt på papperslösa. "Det handlar om att vi har verkställt fler utvisningar", säger Leif Fransson, biträdande gränspolischef.

Skånes Fria

”Är Lund ett annat land?”

Papperslösa

På tåget, cykelbanan, torget eller gatan. Att kontrolleras och bli krävd på legitimation är inget ovanligt för Danial Feroz och Abbas Shahbazi. ”Man känner sig som en kriminell”, säger Danial Feroz.

Skånes Fria

”Oundvikligt med diskriminering”

Papperslösa

Etnisk profilering i samband med inre utlänningskontroller är ofrånkomligt, så som lagstiftningen ser ut i dag. Det menar kriminologen Jerzy Sarnecki. ”Det går inte att göra på något annat sätt”, säger han.

Skånes Fria

Kraftig ökning av utlänningskontroll

Papperslösa

En av grundbultarna inom Schengensamarbetet är den fria rörligheten. Samtidigt ökar kontrollen av personer med utländsk härkomst. ”Det handlar om systematiska trakasserier baserade på etnisk profilering”, säger Jallow Momodou från Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

Skånes Fria

”Jag är livrädd”

Papperslösa

I Akrams liv handlar allt om rädsla. Och om polisen. "Den jävla polisen", säger han.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu