Skånes Fria

”Sifferjakten kan leda till dåliga beslut”

Antalet verkställda utvisningar ska öka. Det har regeringen bestämt och påpekat flera gånger genom åren. "Polisförbundet har under lång tid kritiserat den 'pinnjakt' som råder inom polisen", säger Lena Nitz.

Redan den socialdemokratiska regeringen skrev att Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen ska samarbeta för att se till att de som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut lämnar landet.

Men först år 2009 ställdes kravet att verkställigheterna ska ”öka”. Då skrev den borgerliga regeringen att Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska ”vidta de åtgärder som krävs för att öka antalet verkställigheter”.

År 2011 nämner man Reva för första gången i regleringsbrevet och förra året skärptes kraven ytterligare, genom skrivelsen att verkställningarna ska öka ”påtagligt”. Samma skrivelse finns med för år 2013.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz är kritisk till justitieministerns krav i regleringsbrevet på att avvisnings- och utvisningsbeslut ska effektiviseras.

– Justitieministern har under många år knappt sagt något annat om polisarbetet än att det ska effektiviseras. Det skapar en kultur där kvantitet blir viktigare än kvalitet och där det ibland fattas dåliga beslut för att få bra siffror, säger Lena Nitz.

Polisförbundet menar att regeringens jakt på siffror och statistik är problematisk.

– Den resultatkultur som råder kommer i ett längre perspektiv att påverka både allmänhetens syn på oss och förmågan att utföra vårt huvuduppdrag som är att upprätthålla rättssäkerheten, bekämpa brott och öka tryggheten, säger Lena Nitz.

Fakta: 

<h2><span class="bold">Relaterade artiklar:&nbsp;<br><a style="font-size: 10pt; font-weight: normal;" href="http://www.skanesfria.nu/artikel/96863">Reva leder till fler utvisningar</a></span></h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Reva leder till fler utvisningar

Papperslösa

Gränspolisen i Skåne slår nu ifrån sig kritiken om att Reva skulle innebära fler inre utlänningskontroller. Eller en intensifierad jakt på papperslösa. "Det handlar om att vi har verkställt fler utvisningar", säger Leif Fransson, biträdande gränspolischef.

Skånes Fria

Manifestation mot Reva i Göteborg

Papperslösa

Asylcentrum arrangerar en manifestation på lördag, den 2 mars, mot deportationer och mot migrationsverkets, kriminalvårdens och polisens omdebatterade projekt Reva. Syftet är att försvara rätten till asyl, säger Mohammad Lasaki från Asylcentrum.

Göteborgs Fria

Ökade insatser för utlänningskontroll

Papperslösa

De senaste två åren har det skett stora utbildningsinsatser för att fler poliser ska göra inre utlänningskontroller. Skånes Fria har tagit del av polisens egen intranätutbildning. "Tanken är att all polis ska klara av det här", säger Sören Clerton, polisöverintendent vid Rikskriminalpolisen.

Skånes Fria

Barn hålls i förvar allt längre

Trots att barn högst får hållas i Migrationsverkets förvar i sex dygn är genomsnittstiden den dubbla, visar Fria Tidningens granskning. Allvarligt, anser Rädda barnen, men Migrationsverket menar att deras egen statistik är missvisande.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu