Krav ska ge mer ekologisk mat | Fria.Nu
Skånes Fria

Krav ska ge mer ekologisk mat

Förra året köpte kommuner, landsting och stat ekologiska livsmedel för omkring 1,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2011, enligt en rapport från Lantbrukarnas riksförbund LRF och Ekoweb.

Ett trettiotal av Sveriges kommuner köper in minst 25 procent ekologiskt. Det finns dock fortfarande kommuner som inte köper in någon ekologisk mat alls. Av de kommuner som svarat på Ekowebs undersökning är det Klippan, Åsele och Åtvidaberg som uppger att de köper mindre än 0,5 procent ekologiska livsmedel. I topp ligger Lund där 43 procent av den upphandlade maten kommer från ekologiska livsmedel.

– Generellt är det högre måluppfyllnad i södra Sverige än i norra, säger Eva Rülf, LRF:s samordnare för ekologiska frågor.

Hon ser flera möjliga anledningar till att offentlig sektor köper allt mer ekologiska varor. Riksdagen hade tidigare som mål att 25 procent av den offentliga sektorns konsumtion av livsmedel skulle vara ekologisk till år 2010. Det målet är inte uppnått än, men enligt beräkningar i rapporten är siffran nu omkring 21 procent och man räknar med att komma upp i 25 procent i år. Hur som helst tror Eva Rülf att målet har varit en drivkraft för kommuner, landsting och stat.

Hon tycker också att offentliga aktörer ser maten som allt mer viktig. Dessutom tror hon att det har blivit en konkurrens mellan kommunerna om att öka andelen ekologiskt.

– Lund har till exempel legat högt länge och nu har Malmö satt upp ett mål om att köpa 100 procent ekologiskt. Det blir en sporre.

Ökningen inom den offentliga sektorn är samtidigt betydligt högre än på den svenska marknaden totalt. Försäljningen av ekologiska varor ökade med 3 procent i Sverige under 2012 jämfört med åren innan.

– Vi har haft en väldigt hög tillväxt i den ekologiska branschen med tvåsiffriga tal de senaste fem åren.

Den ökningen har planat ut. Dock är siffrorna något bättre när det gäller volymen, som ökade mellan fem och tio procent 2012, enligt en uppskattning. En förklaring till att volymen ökat mer än värdet är att flera stora livsmedelskedjor säljer mer av sina egna, ekologiska märkesvaror, som har lägre priser.

Eva Rülf menar att det är viktigt för livsmedelsproducenterna att den offentliga sektorn köper ekologiska livsmedel.

– Det är viktigt symboliskt att kommuner, landsting och stat lever som de lär och handlar det som de vill ska produceras, att de står upp för det ekologiska och det svenska.

Det blir också en signal till producenterna om att efterfrågan ökar på ekologiska varor.

Vad som händer på sikt är dock oklart, när riksdagens tidigare mål om 25 procent ekologiskt väl är uppfyllt.

– 2014 är målet borta, och det finns inga indikationer på att det kommer ett nytt mål. Men jag tror att det fortsätter att öka. Bollen har satts i rullning nu och den offentliga sektorn har väldigt höga ambitioner.

Men även om många av de offentliga aktörerna i Skåne har höga ambitioner vad gäller inköp av ekologiska livsmedel så ser det sämre ut på producentsidan. Endast fem procent av den skånska åkermarken är ekologisk. Det är långt under riksgenomsnittet på 15,7 procent och riksdagens mål om att 20 procent av åkermarken ska vara ekologisk till 2013, enligt Jordbruksverkets senaste rapport. Något som har lett till att en stor del av de ekologiska livsmedlen transporteras långa sträckor innan de når konsumenterna.

– Ungefär hälften av det som säljs som ekologiskt importeras. Mycket av framförallt spannmålen kommer från Östeuropa. Vi hoppas att producenterna inser att det finns en efterfrågan och är villiga att ta den risk det innebär att ställa om till ekologiskt.

Fakta: 

Något kriterium på att den ekologiska maten ska vara närproducerad finns inte. Rapporten finns att läsa här.

Ekoweb är ett företag i Lidköping som bland annat skriver om den ekologiska marknaden och gör konsultuppdrag för till exempel LRF.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu