Projekt för att rädda regnskog kan slå fel | Fria.Nu
  • Ett avskogat område i norra Brasilien. Fotografiet är från 2009 då avskogningen var på sin lägsta nivå på 24 år i landet. Nu har askogningen åter börjat öka enligt ny forskning som presenterats i den vetenskapliga tidsskriften Science.
Skånes Fria

Projekt för att rädda regnskog kan slå fel

Bönder och indianbyar får pengar för att inte skövla skogen de brukar. Men en ny avhandling från Lunds universitet visar att det kan få oönskade effekter.

– Regnskogen kan förvandlas till en vara, säger forskaren Torsten Krause.

Regnskogen beskrivs som världens lunga. Koldioxid förvandlas till syre och växthuseffekten hämmas. Viljan att bevara den är stor. Men krockar ständigt med ekonomiska intressen, inte minst från oljeindustrin, säger Torsten Krause.

– Det är en konstant konflikt.

I sin avhandling har han studerat ett projekt i Ecuador där ekonomisk kompensation utgår till de som bevarar den skog de förvaltar. Pengar ges i utbyte mot att de som tar emot pengarna förbinder sig att inte hugga ner regnskogen och andra former av vegetation på deras mark.

Sedan 2009 har Torsten Krause studerat ett av projekten. Som likt de flesta förvaltas av byar med ursprungsbefolkning. Byar som redan innan projektpengarna levt av små lantbruk och sin skog och därför bevarat den, enligt Torsten Krause.

– Pengarna innebär att de nu skyddar skogen som ett sätt att tjäna pengar, och inte bara för skogens egenvärde. De riskerar att dras in i ett system där skogen blir en vara med ett bytesvärde.

Om pengarna en dag slutar komma tror han att befolkningen kan komma att hugga ner skogen som ett sätt att ersätta inkomsten. Att pumpa in pengar i byarna har också inneburit andra problem. Konflikter har uppstått när pengar inte fördelas rättvist.

Men även om många projekt kan ge oönskade effekter har det också inneburit att frågan om regnskogskövling lyfts, enligt Torsten Krause.

– Det har skapat en plattform där man diskuterar dilemmat mellan ekonomisk vinning och möjligheten att bevara skogen. Man förstår att frågan är mycket mer komplex än de här snabba lösningarna.

För så länge de ekonomiska intressena tillåts få sista ordet kommer avskogningen att fortsätta, enligt Torsten Krause. Även regnskog som omfattas av projekten kan när som helst överlämnas till oljebolagen om det anses vara i ”nationens intresse”.

– Det kan skapa fullständigt schizofrena situationer. De får de här pengarna och sedan får ändå oljebolagen borra.

Men grundproblemet är inte ländernas eftergivenhet utan idén om den oändliga tillväxten, menar Torsten Krause. Vilket skapar en ständigt ökande efterfrågan på råvaror. Något som leder till att även om ett enskilt land lyckas skydda sin regnskog ökar trycket på andra håll. Och regnskogskövlingen flyttar till grannlandet.

– Så länge vi inte arbetar mot de underliggande drivkrafterna kommer vi inte lyckas ta något större steg framåt i frågan. Många av lösningarna ligger i länder i väst. Hur vi använder oss av resurser och hur vi uppfattar ekonomisk tillväxt som en lösning – när det egentligen är det som skapar problem.

Om allt går enligt planerna kommer en miljon människor och 15 procent av Ecuadors yta att beröras av de projekt där pengar utgår till människor som bevarar skogen de äger.

Fakta: 

Ökad avskogning i Amazonas

I flera år har allt mindre regnskog försvunnit i Amazonas. Men nu ser avskogningen ut att öka igen. Med nästan en tredjedel mer än i fjol, enligt nya rön i tidskriften Science den 15 november.

Sedan år 2000 har en area lika stor som 50 fotbollsplaner förstörts i minuten, enligt den analys av satellitbilder som genomförts. Endast en tredjedel har ersatts av återväxt.

Mest ökade avskogningen i Indonesien, Malaysia, Paraguay, Bolivia, Zambia och Angola, enligt tidskriften.

Källa: Science

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu