• SD fick 28 975 röster i kommunvalet. Knappt 3 000 röster fler än Fi (26 054) och 2 600 fler röster än Centern (26 375).
Stockholms Fria

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

– Det beror på att man inte har några utjämningsmandat i kommunerna, berättar Svante Linusson, professor i matematik på KTH.

Stockholm är indelat i sex valkretsar och för att få ett mandat i en valkrets måste man få ihop tillräckligt med röster för att tjäna ihop till ett mandat.

– Och det har Sverigedemokraterna gjort i alla valkretsarna. Det är framför allt så att M, S, MP och SD alla har gynnats av att C, FI och KD har fått för få mandat, säger berättar Svante Linusson.

Men det låter ju inte rättvist?

– Så har det alltid varit. Trots att det bara skiljde 0,5 procentenheter mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna i valet 2010 fick C tre mandat medan KD bara fick ett. Med det nuvarande valsystemet blir det lätt lite väl mycket en tombola för ett litet parti i Stockholms kommunalval om man får ett, två, tre eller fyra mandat, säger Svante Linusson.

Till valet 2018 kommer nya regler att gälla. Då kommer utjämningsmandat att införas även i kommuner för att valresultatet ska bli så proportionerligt om möjligt. Även treprocentsspärr, likt riksdagens fyraprocentsspärr, kommer att införas i större kommuner.

– Hade man haft 2018 års valsystem hade Fi, C och SD alla fått fem mandat var.

Men det hade inte blivit bättre för vänsterkoalitionen.

– Socialdemokraterna hade förlorat ett par mandat.

Det beror delvis på att Socialdemokraternas traditionellt har starkast stöd där valdeltagandet är som lägst, ute i förorterna, medan till exempel Moderaterna har sitt starkaste stöd i innerstaden där röstviljan är högre, berättar Svante Linusson.

– För dem som passerar tre procent kommer det att bli mera rättvist, då kommer de att avrundas till närmaste heltal, men å andra sidan kommer det bli svårare för lokala rörelser som bara satsar hårt i en valkrets eftersom man måste få över tre procent totalt.

Svante Linusson menar också att småpartispärren är det största avbrotten från rättvis proportionalitet, å andra sida vet man att länder med väldig låga småpartispärrar kan få väldigt svårt att hitta ett regeringsdugligt underlag.

– Israel är ett typexempel på det. Där kommer många små partier in och vissa får stort inflytande, 12 partier delar på 120 mandat.

Fakta: 

I valet 2018 kommer följande regler ändras

• Småpartispärr i kommuner; 3 procent i kommuner med flera valkretsar och 2 procent i övriga kommuner.

• Utjämningsmandat införs även i kommuner

• I Stockholm finns det 101 mandat fördelade på sex valkretsar utifrån antalet röstberättigade i varje valkrets.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Anna hoppas på ett röd-grönt-rosa Lund

Val 2014

Feministiskt Initiativ nådde inte ända fram till riksdagen, men däremot kom de in i flera kommuner. Anna Tomasson från Fi Lund berättar om den politik hon vill föra i kommunfullmäktige.

Skånes Fria

Hallå där...

Val 2014

Vänsterpartiets Daniel Sestrajic om partiets framgångar i Malmö.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu