Stockholms Fria

”V sätter ideologi framför kvalitet”

Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) vill styra hemtjänsten utifrån marxistisk ideologi, menar fullmäktigeledamot Dennis Wedin (M).

På fullmäktigemötet i måndags anklagade Dennis Wedin (M) äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) för att styra äldreomsorgen utifrån marxistisk ideologi och undrade: ”Så du tar inte avstånd från marxismen här ikväll?”. Med det nya styret befarar han återkommunalisering av ”väl fungerande omsorgsverksamheter”, säger han till SFT.

– Jag tror att välfärden behöver många olika driftformer, inte bara offentliga alternativ. Därför använde jag måndagens frågestund till att fråga hur äldreborgarrådet, annat än via egna ideologiska skäl, kan motivera den nya majoritetens låga ambitioner för äldreomsorgen. Clara Lindblom har så sent som 2014 hållit pass om marxism på Ung vänster-aktiviteter. I dag ansvarar hon för Stockholms stads äldreomsorg. Därför vore det intressant att veta hur hennes ideologi präglar de förändringar som genomförs av den nya vänstermajoriteten i stadshuset.

Din tidigare alliansbroder Per Ankersjö (C) kallade skattehöjningen som infördes vid årskiftet för ”en återgång till DDR-Sverige”. Varför väljer du marxism som slagträ?

– Det tycker jag var ett raljant uttalande av Ankersjö. Oppositionen har ett ansvar att granska majoriteten i stadshuset. Äldreborgarrådet sitter inte i äldrenämnden, och då är det i fullmäktige som vi får möjlighet att ställa henne till svars. Det är fullt rimligt att ett ansvarigt borgarråd får frågor om sin bakgrund och ur vilka perspektiv hon fattar sina beslut.

Blir man automatiskt marxist om man vill återkommunalisera eller höja skatten?

– Nej. Men det är ju Clara Lindblom som åker runt och håller föredrag om marxism, så kolla det med henne. Jag har frågat äldreborgarrådet om hur hennes ideologi påverkar hennes beslutsfattande, och har man ansvar för ett så viktigt politiskt område för Stockholm så bör man nog tåla en sådan granskning.

Du anklagar Clara Lindblom för att sätta ideologi före praktik. Vad menar du med det?

– Ideologiska inslag kan vara nyttigt i politiken, men är man ansvarig för ett så viktigt område som äldreomsorg är det grundläggande att man alltid utgår från bästa kvalitet. Det går inte att sätta ideologi framför det viktiga kvalitetsarbete som dagligen pågår i Stockholms äldreomsorg. Detta tycker jag givetvis gäller alla partier. Avknoppningar var ett felaktigt sätt att möjliggöra för privata alternativ, och återkommunaliseringar ett felaktigt sätt att säkerställa fler offentliga alternativ.

Vad tycker du är det viktigaste som bör göras nu inom äldreomsorgen 2015?

– Jag har nyligen motionerat i fullmäktige om en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten. En riktad bonus för de verksamheter som säkerställer att äldre får träffa samma hemtjänstpersonal. Något jag tror är viktigt framför allt för att allt fler äldre väljer att bo kvar hemma. Detta skulle ge en ökad trygghetskänsla tillsammans med att sjukdomar kan upptäckas snabbare. Hoppas vänstermajoriteten i stadshuset höjer sina ambitioner för äldreomsorgen och bifaller detta förslag.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu