• ”Trängselskatt på Essingeleden är något vi har förespråkat i minst tio år”, säger Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen Stockholm.
  • Trängselskatten kommer att tas ut mellan kl 06.30 och 18.30 och blir 11–30 kronor på Essingeleden och 11–35 kronor till och från centrala Stockholm. Varje fordon betalar maximalt 105 kronor per dygn. Den nya trängselskatten på Essingeleden innebär även att resenärer som passerar Stockholm på E4:an får betala skatt.
Stockholms Fria

Essingeledens trängselskatt ska ge 9 miljarder till tunnelbanan

Vid årsskiftet införs trängselskatt på Essingeleden och i innerstaden höjs beloppen. Inkomsterna ska användas för att delfinansiera utbyggnaden av tunnelbanan. Men det mesta av trängselskatten går fortfarande till Förbifart Stockholm.

Från och med 1 januari höjs trängselskatten i innerstaden. Även trängselskatt på Essingeleden införs. Det ska ge inkomster på cirka 9 miljarder och gå till delfinansiera utbyggnaden av tunnelbanan.

– Det är bra att det införs trängselskatt på Essingeleden, det är något vi förespråkat i minst tio år, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Han är dock kritisk till att så mycket av inkomsterna från trängselskatterna går till finansiera Förbifart Stockholm, en 21 kilometer lång sexfilig motorväg.

44,7 miljarder beräknas prislappen bli för Förbifart Stockholm. Det är bestämt att trängselskatterna ska finansiera 80 procent kostnaden. Vilket innebär trängselskatterna binds upp i 30-40 år. Något Mårten Wallberg menar bryter mot riksdagens budgetlag.

– Vi har en budgetlag som säger att man inte får öronmärka skatteintäkter. Du får inte enligt lag göra så.

Att kollektivtrafiken bara får en liten bit av kakan menar många är ett svek mot den folkomröstning som hölls om trängselskatt. På valsedeln stod att ”Intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar”.

– Det är dessutom en mycket osäker inkomst. Kalkylen bygger på att antalet bilar som passerar tullarna ska öka. Men de senaste åren visar en trend som är tvärtom – antalet bilar som passerar tullarna minskar. Det innebär att staten kan behöva skjuta till ännu mer pengar till bygget, säger Mårten Wallberg.

På Essingeleden beräknas effekten av trängselskatten bli att trafiken minskar med tio procent i morgonrusningen. Vilket enligt Trafikverket ger stora effekter på trafiken långt utanför Stockholms innerstad. 

– Det är en kraftfull åtgärd eftersom Essingeleden har så stor påverkan på annan trafik i Stockholm. Det blir dyrare för en del, men den totala effekten blir att alla kommer lättare fram. Samhällsnyttan av förändringen är stor, säger projektledare Birger Höök på Trafikverket.

Essingeleden byggdes för 80-110 000 bilar per dygn. I dag passerar cirka 130 000 bilar med toppnoteringar på upp till 170 000 bilar per dygn, berättar Birger Höök. Förbifart Stockholm kommer att vara klar först i mitten på 2020-talet. 

– På längre sikt behövs en utbyggd infrastruktur för att möta framtida behov i en växande Stockholmsregion. Med trängselskatten påskyndas utbyggnaden av regionens infrastruktur genom att trängselskatten bidrar till finansieringen av bland annat Förbifart Stockholm och utbyggnad av tunnelbanan. Därmed vidtas åtgärder för bättre trafik såväl på kort som lång sikt, säger projektledare Birger Höök.

Fakta: 

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm finansieras till 80 procent av trängselskatten.

Motorvägen beräknas kosta 27,6 miljarder i 2009 års prisnivå, enligt Trafikverket. Det är investeringskostnad utan räntekostnader.

Med räntekostnader inräknade blir prislappen betydligt högre högre, nästan 45 miljarder kronor.

I och med att det går åt 30–40 års trängselskatter för att bekosta motorvägsbygget måste Trafikverket låna miljarderna för att betala bygget. Och det kostar att låna under flera decennier.

År 2013 lät Miljöpartiet Riksdagens utredningstjänst räkna på ränteeffekten. Slutresultatet blev en prislapp på 44,7 miljarder.

Tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm

Staten: 13 650 miljoner kronor, varav trängselskatter 9 000 miljoner kronor

Landstinget: 7 000 miljoner kronor

Stockholms stad: 2 950 miljoner kronor

Nacka: 850 miljoner kronor

Järfälla: 800 miljoner kronor

Solna: 600 miljoner kronor

Källa: Trafikverket/2013 års Stockholms förhandling

Barkarby station

Barkarbyfältet

Arenastaden

Hagastaden

Sofia

Hammarby sjöstad

Sickla

Saltsjö-Järla

Nacka Forum

Källa: Trafikverket

Hagastaden: 2016–2020

Förlängningen till Barkarby:2016–2021

Arenastaden: 2017–2022

Tunnelbana till Nacka: 2018–2025

Källa: Trafikverket

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Klimatmötets knäckfrågor

COP21

Vad kommer det att beslutas om på klimatmötet egentligen? Vi har listat de fem viktigaste knäckfrågorna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu