Uppsala Fria

Feg miljöpolitik ger fel signaler

Att politiker saknar intresse för klimatfrågan är något man ofta får höra, bland annat från Uppodlarna, Upplands ekologiska lantbrukare, som Uppsala Fria pratade med för två veckor sedan. Politikerna själva hävdar dock att det inte är där det brister.

Både Lars Hylander, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, och Eva-Lena Rådberg, styrelseledamot i Uppodlarna hävdar ("Lantbruket kan sänka koldioxidskatten", 7/11-12) att det saknas ett politiskt intresse för att göra något i klimatfrågan. Helena Leander (MP), riksdagsledamot från Uppsala håller inte riktigt med.

– Det finns ett intresse men det kanske inte är tillräckligt stort, säger hon, och tillägger att man som politiker måste prioritera och då kanske just miljöfrågorna ofta prioriteras bort.

En förändring som är på gång är att den nedsättning av koldioxidskatten som finns för lantbrukare successivt ska planas ut. Det hoppas Helena Leander ska öka intresset för den typ av tekniska lösningar som Uppodlarna arbetar med.

Det regionala arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser samordnas av länsstyrelserna, bland annat genom stöd till kommunerna, men också genom olika riktade projekt. Länsstyrelsen i Uppsala län har till exempel stått bakom en kurs i sparsamt körande för lantbrukare, samt ett projekt med samma syfte –effektivare körning – för kommunanställda.

Myndigheten har också fått i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med att anpassa Sverige till ett annat klimat. I fredags hölls till exempel ett seminarium, främst riktat till lantbrukare, om hur klimatförändringarna kan förväntas påverka det uppländska lantbruket.

– Det handlar om kunskapsspridning, om hur man kan anpassa sig till förändringarna, vilka grödor som passar att odla till exempel, säger Karin von Sydow på enheten för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen i Uppsala.

Inte heller på länsstyrelsen håller man med om att det saknas intresse för klimat- och miljöfrågor.

– Det är som alltid, hämskon är ekonomin, att få fram pengar. Men politikerna är väl medvetna och intresserad av att göra någonting, säger Göran Albjär vid länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet.

För Jessika Vilhelmsson (M), även hon riksdagsledamot från Uppland, är det inte första gången hon får höra att det saknas politiskt intresse för miljöfrågor.

– Jag tycker inte att det stämmer. Miljöfrågan är ju aktuell hela tiden oavsett vad man jobbar med, i varje fall i riksdagen, säger hon.

Jessika Vilhelmsson arbetar främst med bostads- och med konsumentfrågor. Hon menar att miljö och klimat är en stor del av bostadsbyggandet och att de ständigt är en del av diskussionen.

– Och inom konsumentfrågor så pratar man ju ofta om till exempel hållbar konsumtion som också är en del av miljöfrågan.

Helena Leander menar att politikerna kanske underskattar intresset hos befolkningen.

– Man är så rädd att förlora väljare om man skulle föreslå en höjd miljöskatt att man inte vågar göra något. Sen sitter många människor och tänker ”Vad ska jag kunna göra om inte ens politikerna gör något…”.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ont om svensk frukt i butikerna

Mat&Miljö

En mataffär i centrala Uppsala i slutet på september 2012: Sex sorters äpplen upptar fruktdisken, endast en - en av de dyraste - är svensk. Detta trots att det är mitt under den svenska äppelsäsongen.

Uppsala Fria

Stor skillnad mellan kommunernas miljöarbete i länet

Mat&Miljö

Förutsättningarna för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet i Uppsala läns kommuner skiljer sig väldigt mycket åt. I en del kommuner finns det redan färdiga miljöplaner medan det i andra helt saknas övergripande miljöstrategier. Detta visar Uppsala Frias rundringning till länets alla kommuner.

Uppsala Fria

Så mår de ekologiska djuren

Mat&Miljö

Många vill göra både miljö- och djurvänliga val i livsmedelsbutiken. Men vad betyder egentligen en ekologisk märkning för djuren? GFT jämför reglerna för ekologisk och konventionell produktion av slaktkyckling, ägg, mjölk och nötkött.

Göteborgs Fria

Alla kor inne större delen av året

Mat&Miljö

De får visserligen vara ute två månader längre än konventionella kor, men fortfarande är ekologiska kor inne majoriteten av tiden. Och de får mjölkas i samma höga tempo.

Göteborgs Fria

Ekologiska kycklingar lever i 81 dagar

Mat&Miljö

Den största skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt uppfödda hönor är att de ekologiska har tillgång till utevistelse och att burar inte får användas. Men ekologiska kycklingar är av samma snabbväxande ras och tuppkycklingar mals levande.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu