Uppsala Fria

Stor skillnad mellan kommunernas miljöarbete i länet

- Vi har en väldigt ambitiös energistrategi och ett miljöprogram här i kommunen. Miljö är nu ett prioriterat område, säger Göran Nilsson(M) som är kommunalråd i Knivstakommun. Från oppositionen hörs inga protester. Vad det gäller miljöfrågan så råder någon form av konsensus.

- Miljöarbetet går bra. Detta är så pass viktiga och centrala frågor för en kommuns överlevnad så det är viktigt att vi är överens här, säger Claes Litsner(S) som är oppositionsråd i Knivstakommun.

Välviljan finns alltså där och engagemanget likaså. Att miljö- och klimatfrågorna ligger i ropet är det ingen tvekan om. Att arbeta utifrån devisen om att samhället sakta men säkert måste ställas om och bli hållbart och energieffektivt är det heller ingen som ifrågasätter. I alla fall inte bland Uppsala läns åtta kommuner.

I Knivsta har kommunen bland annat ett eget vindkraftverk och är med i flera olika biogasprojekt. Miljöprogrammet är något föråldrat medger Martin Wetterstett som är energistrateg på kommunen men lyfter samtidigt fram den nyligen antagna energistrategin från 2011. En energistrategi som saknades tidigare men som arbetades fram under några år och innehåller nu ambitiösa mål om hur kommunen bland annat kan ställa om till hållbar energiproduktion.

- Jag tycker att politikerna vill väldigt mycket och vill få saker och ting gjorda snabbt. Ser att det finns ett väldigt stort engagemang hos politikerna, säger han.

På respektive kommuns hemsida står det hur kommunen jobbar med miljöfrågor och miljöskydd. Vissa jobbar mer aktivt än andra. Alla kommuner är dock enligt lag skyldiga att följa miljöbalken, skydda miljökänsliga områden och att sköta miljötillsynen. Det löpande arbetet sköts av miljöinspektörerna och miljökontoren runtom i länet. Men hur ser det mer långsiktiga och strategiska miljöarbetet ut egentligen?

De flesta av kommunerna saknar idag något som heter miljöplan eller miljöprogram. En miljöplan kan beskrivas som ett styrdokument med en tydlig vision om vad kommunen vill uppnå på lång sikt. Miljöplanen är dock inte bara ett visionärt dokument utan med det medföljer även en mer konkret handlingsplan. Kommunerna Östhammar, Knivsta och Uppsala har alla har någon form av miljöplan. De övriga kommunerna i länet har i dess ställe kortsiktiga lokala miljömål. De långsiktiga miljömålen omnämns då istället i andra typer av styrdokument som kanske berör en specifik verksamhet som exempelvis vattenrening eller återvinning av sopor.

- Vi har i vår kommun ingått ett klimatavtal med Uppsala län för fyra år sedan och vi har även en energiplan från 2004. Just nu jobbar vi med att ta fram en mer övergripande miljöstrategi men den är inte klar än, säger Pernilla Rollén Sjöström som är energi- och klimatstrateg på Tierpskommun.

I Tierp och Håbo arbetar just nu kommunernas miljöstrateger med att ta fram övergripande miljöplaner som väntas klubbas igenom under första halvan av 2013.

- Vi har inget samlat dokument för miljöarbetet i kommunen. Men en hel del av målen finns med i vår översiktsplan som antogs tidigare i år. Det har varit svårt att få en samlad bild och vi har ett behov av att samla alla våra åtaganden i något dokument. Men det pågår en diskussion nu och ärendet har legat på bordet i ett halvår, säger Tierps finanskommunalråd Bengt-Olov Eriksson(S).

Enligt Camilla Wester som är miljöstrateg i Enköpingskommun så pågår där en miljöutredning som kan komma att lägga grunden till en framtida handlingsplan, ett så kallat miljöprogram. Men i nuläget så har Enköpingskommun valt att fokusera på lokala miljömål som utgår från Regringens 16 nationella miljökvalitetsmål.

Även om Hebykommun saknar ett samlingsdokument så menar kommunalrådet Marie Wilén(C) att de jobbar aktivt med miljöfrågor.

- Vi har här i kommunen långsiktiga mål och effektmål på varje område och vi jobbar med styrdokument. Vi antog en ny energiplan 2011 där vi valt att fokusera på bland annat solenergiceller. Vi har även lokal Agenda 21 plan som täcker många områden. Vårt mål är att bli självförsörjande på förnybar energi till 2030, säger hon.

Heby kommun saknar i dagsläget även en miljöstrateg men Marie Wilén berättar att kommunen kommer anställa en längre fram. Ytterligare en kommun som saknar både miljöstrateg och miljöplan är Älvkarleby.

- Vi har våra tillsynsplaner där vi planerar vad vi ska göra under året. Det fanns lokala miljömål men de gick ut 2010, säger Karin Tudren som är miljöinspektör i Älvkarlebykommun.

Tommy Jakobsson(S) är ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarlebykommun och leder därmed den nämnd som har ansvar för miljöfrågor.

- Jag törs inte svära på att vår kommun inte har en miljöplan men under de två år som jag har varit ordförande så har vi inte pratat om det. Vi har inte pratat om någon strategi för hur vi ska jobba med miljön, säger han.

Hur kommer det sig att ni inte ens har diskuterat frågan?

- Ja, det undrar jag faktiskt jag med. Det är en bra fråga. Det är någonting som vi borde ha. Vi vill vara en miljöaktiv kommun men vi har inte tagit tag i frågan på riktigt allvar. Vi har inte haft det på agendan helt enkelt. Men det är fråga som jag kommer att lyfta nu, säger Tommy Jakobsson.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Feg miljöpolitik ger fel signaler

Mat&Miljö

Att politiker saknar intresse för klimatfrågan är något man ofta får höra, bland annat från Uppodlarna, Upplands ekologiska lantbrukare, som Uppsala Fria pratade med för två veckor sedan. Politikerna själva hävdar dock att det inte är där det brister.

Uppsala Fria

Så mår de ekologiska djuren

Mat&Miljö

Många vill göra både miljö- och djurvänliga val i livsmedelsbutiken. Men vad betyder egentligen en ekologisk märkning för djuren? GFT jämför reglerna för ekologisk och konventionell produktion av slaktkyckling, ägg, mjölk och nötkött.

Göteborgs Fria

Alla kor inne större delen av året

Mat&Miljö

De får visserligen vara ute två månader längre än konventionella kor, men fortfarande är ekologiska kor inne majoriteten av tiden. Och de får mjölkas i samma höga tempo.

Göteborgs Fria

Ekologiska kycklingar lever i 81 dagar

Mat&Miljö

Den största skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt uppfödda hönor är att de ekologiska har tillgång till utevistelse och att burar inte får användas. Men ekologiska kycklingar är av samma snabbväxande ras och tuppkycklingar mals levande.

Göteborgs Fria

Lantbruket kan sänka koldioxidhalten i atmosfären

Mat&Miljö

I dagsläget är jordbruket beroende av fossilt bränsle, men med ny teknik skulle bönderna kunna bidra till att minska koldioxiden i atmosfären. Det menar Upplands ekologiska bönder och efterfrågar mer politisk vilja.

Uppsala Fria

© 2023 Fria.Nu