Fria Tidningen

Värderingar avgör i matbutiken

Försäljningen av ekologiska livsmedel står i princip oförändrad jämfört med tidigare år, samtidigt som försäljningen av kött har ökat dramatiskt. Det trots att miljöfrågorna får alltmer uppmärksamhet. Psykologiforskaren André Hansla säger att vanan och priset ibland väger över.

Runt fyra procent av den mat vi köpte förra året var ekologisk, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Det är samma siffra som året före, 2010. Köttkonsumtionen har under samma period ökat från 85 till 86 kilo kött per person och år. Sedan år 2000 har köttkonsumtionen ökat med 92 procent, trots ökad kunskap om köttets stora påverkan på miljön och klimatet.

– Attityderna och beteendet matchar inte riktigt, säger André Hansla, Göteborgs universitet, som forskar kring hur värden och atti¿tyder till miljön påverkar vårt beteende.

Han pekar på ökad information kring miljö och vad våra matval innebär som en viktig åtgärd för att ändra våra vanor. Men samtidigt är det inte så enkelt.

– Det är ganska komplext. Man måste uppmärksamma vanan och beteendet som man har och utifrån det gå vidare, säger han.

Något som är avgörande för om vi ska välja ekologiskt är om vi har så kallade starka miljövärden, det vill säga om vi värderar miljön som viktig och väger in den som en betydande faktor i olika beslut. Det är svårt att veta varför vissa har starka miljövärden och andra inte, men man har sett en koppling mellan det och altruistiska värden, alltså personer som sätter andras intressen över sina egna, menar Hansla.

Vad är det som styr våra val?

– Vanan kan vara en förklaring. Man köper det man alltid köper. Sedan finns det en andel som har miljöhänsyn när de handlar, det krävs också en allmän ”miljöoro” när man handlar för att man ska välja ekologiskt.

Men fler faktorer spelar in: pris och tillgänglighet – och att det tar lång tid att ändra grundvärderingar.

– Värderingar är annars ganska stabila och svåra att för¿ändra snabbt, säger André Hansla.

Det behövs fler åtgärder för att få fler att göra mer miljö¿medvetna val i butiken, till exempel att skapa en miljö som främjar att man handlar miljövänligt.

– Att öka tillgängligheten och att priset inte blir ett hinder, är exempel på det. Om priset skulle vara detsamma eller billigare så är det svårt att säga varför man inte skulle handla det istället, säger han.

Men det finns andra sätt att få människor att agera miljövänligare i matbutiken i högre utsträckning, och det är inte först och främst genom att lyfta fram det positiva.

Ett exempel på det är en matbutik i Nyköping som valde att märka sina konventionella bananer som besprutade.

– Det har visat sig att negativ märkning har en större effekt än positiv. Istället för att märka vad som är bra för miljön gör en märkning som säger att något är skadligt att kunder väljer bort det i större grad.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Sverige missar ekomål för tredje gången

Mat&Miljö

20 procent av Sveriges jordbruk skulle enligt riksdagens mål vara ekologiskt redan år 2005. Sedan dess har målet skjutits fram gång på gång och det senaste budet ligger på att flytta fram målet till år 2020. GFT kan också visa hur statistiken för omställd mark kan vara missvisande.

Göteborgs Fria

Feg miljöpolitik ger fel signaler

Mat&Miljö

Att politiker saknar intresse för klimatfrågan är något man ofta får höra, bland annat från Uppodlarna, Upplands ekologiska lantbrukare, som Uppsala Fria pratade med för två veckor sedan. Politikerna själva hävdar dock att det inte är där det brister.

Uppsala Fria

Stor skillnad mellan kommunernas miljöarbete i länet

Mat&Miljö

Förutsättningarna för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet i Uppsala läns kommuner skiljer sig väldigt mycket åt. I en del kommuner finns det redan färdiga miljöplaner medan det i andra helt saknas övergripande miljöstrategier. Detta visar Uppsala Frias rundringning till länets alla kommuner.

Uppsala Fria

Så mår de ekologiska djuren

Mat&Miljö

Många vill göra både miljö- och djurvänliga val i livsmedelsbutiken. Men vad betyder egentligen en ekologisk märkning för djuren? GFT jämför reglerna för ekologisk och konventionell produktion av slaktkyckling, ägg, mjölk och nötkött.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu