Debatt


Jonas Paulsson • initiativtagare till Köttfri måndag
Fria Tidningen

Sverige behöver införa köttskatt

Förra året ökade försäljningen av kött i Sverige med över 12 procent. Trenden har varit stigande under hela 2000-talet. Nu krävs det att regeringen agerar och inför en köttskatt, menar Jonas Paulsson, initiativtagare till Köttfri måndag.

Den 1 oktober släppte SCB den nya chockstatistiken: Sedan år 2000 har den svenska försäljningen av kött ökat med totalt 92 procent i löpande priser. Folkhälsoinstitutets och Livsmedelsverkets informationsarbete om vikten av att äta grönt räcker uppenbart inte. Nu krävs det att den svenska regeringen följer Danmarks exempel och inför köttskatt.

Köttförsäljningen skenar. Den ökade med 12,3 procent under helåret 2011 till 38 miljarder kronor. Det beror i huvudsak på att mer kött inhandlas, eftersom priserna bara ökat med 1 procent medan volymen har ökat med hela 11 procent. Detta är oerhört allvarligt eftersom en minskad konsumtion av animalieprodukter och speciellt mättat fett är viktig för att framgångsrikt kunna bekämpa hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, fetma och diverse andra folksjukdomar.

En möjlig orsak till överkonsumtionen av kött och mejeriprodukter är LCHF-dietens ökande popularitet. Den innebär en mycket hög konsumtion av kött, ägg, smör, grädde och feta ostar. LCHF-böcker, tidningar och kurser finns ute på marknaden. Kvällstidningar marknadsförs med rubriker som uppmanar läsaren att tillämpa modedieten. Det är allvarligt att människor blir vilseledda till en alldeles för hög konsumtion av mättat fett. Enligt Livsmedelsverket är det väsentligt att fettet i huvudsak hämtas från vegetabiliska källor. Det ska inte vara animaliskt mättat fett.

Statens folkhälsoinstitut skriver i rapporten "Matvanor och livsmedel" att det är betydelsefullt med en låg konsumtion av mättat fett. Man menar också att det är angeläget att undersöka hur matkonsumtionen i Sverige kan förbättras med ekonomiska styrmedel. SCB:s nya statistik över köttförsäljningen är ytterligare ett starkt argument för ekonomiska styrmedel i matpolitiken.

Konsumtionsskatter på onyttig mat blir allt vanligare i Europa. Folketinget i Danmark har redan infört en skatt på livsmedel som innehåller mer än 2,3 procent mättat fett. För att värna folkhälsan bör den svenska regeringen också införa en köttskatt på animaliskt mättat fett.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu