Debatt


Kitty Ehn • språkrörskandidat Grön ungdom
Fria Tidningen

Klimatbiståndet måste höjas

En månad före FN:s klimattoppmöte i Qatar kommer nyheten att Sverige nu halverar sitt klimatbistånd från en miljard till 0,5 miljarder. Vi i Grön ungdom accepterar inte denna ansvarslösa politik, skriver Kitty Ehn, språkrörskandidat för Grön ungdom.

Som unga världsmedborgare är det vi som kommer att leva i det samhälle som dagens makthavare väljer att skapa. Genom att fortsätta försumma den globala klimatkris vi nu genomlider är det vår framtid politikerna bollar med. Vi i Grön ungdom accepterar inte denna ansvarslösa politik. Därför kräver vi att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tar sitt ansvar och höjer Sveriges klimatbistånd.

På klimattoppmötet som inleds i slutet av november kommer det bland annat att diskuteras hur världens rikare länder ska ta ansvar för sin klimatpåverkan, och öka biståndet till de fattigare länderna som lider konsekvenserna av våra utsläpp. Till 2020 har västvärlden lovat att årligen stötta de fattigare länderna med 100 miljarder dollar. Nu, när Sverige som mest behöver visa ledarskap och bli en föregångare i klimatfrågorna, är sveket större än någonsin.

År 2010 publicerade Fredrik Reinfeldt en bok med titeln Framåt tillsammans: Min berättelse om föregångslandet Sverige. I denna bok, som publicerades i samband med Moderaternas valkampanj 2010, skriver han följande om landet Sverige: ”Vi är en stark kraft när det gäller omtanke om miljön och vi engagerar oss i vad som händer utanför Sverige.” Men var ligger styrkan i en ansvarslös klimatpolitik, och var ligger engagemanget i en hjärtlös biståndspolitik?

Grön ungdom värnar om vårt ekologiska system, världens alla människor och våra kommande generationer. Vi vägrar acceptera en moderatstyrd regering som brutit mot EU-direktiv om att intäkter från utsläppsrätterna ska gå till klimatbistånd, som redan tidigare fifflat med biståndet genom att ta det från den ordinarie bistånds¿potten, och som nu väljer att även halvera denna post från en miljard till 0,5 miljarder. Vi inser vikten av globala perspektiv och nationella initiativ, och kräver därför att Sverige skärper sin klimatpolitik.

Nu är det dags för Reinfeldt och regeringen att lyfta näsorna ur finansrapporterna och lyssna på det svenska folket. Det håller inte att med ena handen skriva en bok om Sverige som förebild, medan andra handen skriver ner miljöbudgeten med flera hundra miljoner och minskar Sveriges klimatbistånd till hälften. Sverige har potential att bli ett föregångsland, men då krävs det att vi agerar. Vi måste minska våra utsläpp nu, och vi måste öka miljöbiståndet.

Vi rör oss allt närmare en oåterkallelig klimatkatastrof. Denna situation är till stor del skapad av västvärlden, där en av parterna utgörs av Sverige. Det är hög tid att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tar sitt ansvar, och arbetar för den rättvisa politik som de påstår sig stå för. Först då kan Sverige bli ett verkligt föregångsland.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Vi vill ha ett kvinnohistoriskt museum!

Vänsterpartiet vill se ett kvinnohistoriskt museum i Stockholm. Innehållet bör utformas i samarbete med kvinnoorganisationer och andra aktörer med fackkunskaper i kvinnohistoria, skriver Ann Mari Engel, (V), vice ordförande i kulturnämnden i Stockholms stad.

Stockholms Fria

© 2023 Fria.Nu