Uppsala Fria

Över ett ton frukt och grönt slängs varje vecka på Willys

En ny forskningsstudie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att större livsmedelsbutiker i snitt kastar mer än ett ton frukt och grönt varje vecka.

Matproduktion har en stor påverkan på klimat och miljö, till viss del helt i onödan eftersom mycket mat aldrig äts upp. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur mycket mat sex större livsmedelsbutiker i Stockholm och Uppsala kastar. I genomsnitt slänger butikerna mer än ett ton frukt och grönt varje vecka. Över 900 kilo kastas redan vid leverans till butikerna, inte bara för att de är oätbara utan också för att de är osäljbara.

– Det blir bara en gissning, men jag tror att en stor del av det som ratas är sådant som butikerna misstänker kan vara svårsålt, som en banan med en brun fläck. De vill inte riskera att bli sittande med svinnet senare, så de slänger bananerna vid leverans, och slipper betala för dem, säger Mattias Eriksson, doktorand vid institutionen för energi och teknik och en av personerna bakom studien.

Butikerna behöver inte betala för varor som ratas vid leverans, och saknar därför incitament för att minska svinnet. I många fall tillhör leverantörerna och butikerna samma koncern, men butikernas prioritet kan ändå vara den egna ekonomin.

– Det brukar vara en princip att den som förorenar ska betala, men här flyttas kostnaden från den som orsakar svinnet, säger Mattias Eriksson.

Johanna Eurén, kommunikationsansvarig på Willys Sverige berättar att företaget varit delaktigt i att studien genomförts och att de är glada över att problemen synliggörs.

– Vi vill sälja mat, inte slänga mat. Det slängs alldeles för mycket och det ligger självklart i vårt intresse liksom i miljöns att få ner siffrorna.

Då Axfood äger både Willys och står för de flesta varuleveranserna håller hon inte med om att incitamentet saknas för minskat matsvinn. Johanna Eurén säger att inget led i kedjan är intresserade av att slänga.

– Butikerna får själva stå för det egna svinnet. Varor som är dåliga vid leverans krediteras men eftersom det är samma företag finns inga vinster i att leverera ofräscha varor. Vi jobbar med att se över alla rutiner, hitta nya sätt att exponera frukt och grönt på så att varorna köps av kunderna i rätt ordning.

Förutom de varor som slängs vid leverans kastas ytterligare ungefär 300 kilo frukt och grönt varje vecka i varje butik. En av orsakerna är att en del frukter och grönsaker säljs i förpackningar istället för i lösvikt.

– Vi har sett att till exempel potatis som ligger i påsar slängs i större utsträckning än lösviktspotatis. Det beror dels på att man får ett bäst före-datum. Dessutom, om en potatis är grön, slänger man hela påsen istället för att bara slänga den gröna potatisen, säger Mattias Eriksson.

Totalt slängs drygt fyra procent av all inköpt frukt och grönt. Viktmässigt står vanliga frukter och grönsaker för störst del av den mat som slängs, men en högre andel av exotiska frukter, som ofta har en hög miljökostnad per kilo, kastas. Till exempel slängdes över hälften av all tamarillo i de sex Willysbutikerna. Mattias Eriksson är kritisk till att butikerna köper in en del exotiska frukter över huvud taget.

– Det är helt enkelt väldigt få som köper dem. Det blir en form av prydnad, som används för att locka kunder, man skulle egentligen kunna ha plast-tamarillo. Frukt och grönt är ett skyltfönster för butikerna. Det kan vara värt att kasta några kilo exotisk frukt, men miljömässigt är det helt förkastligt. Frukterna kan ju ha flygfraktats och ha alla möjliga miljökonsekvenser i bagaget. Butikerna försöker möta alla våra önskningar, och det är därför de har alla exotiska frukter som de inte säljer. Det är ett beteende som skapar svinn, och då är frågan om det är vårt fel som kunder eller butikernas.

Att påverka som konsument kan verka svårt när butikerna fortsätter köpa in exotiska frukter trots att de inte säljer särskilt bra.

– Man får helt enkelt vara tydlig som konsument och säga att jag tycker inte ni ska sälja de här frukterna, säger Mattias Eriksson.

På Willys tror man inte på plastfrukter.

– Det finns ju kunder som letar efter udda produkter. Har vi inte ett fullständigt sortiment i butikerna ser de inte våra butiker som ett alternativ att handla i.

Finns det verkligen inte några alternativ för Willysbutikerna än att slänga de varor som inte säljs?

– Vi tittar just nu på om vi kan hitta ett samarbete med ett företag som heter Allwin, det pågår ett pilotprojekt. De tar hand om butikers varor och ser till att de används till välgörenhet.

Fakta: 

Forskningsstudien

Forskarna har undersökt matsvinn i sammanlagt sex Willys-butiker i Uppsala och Stockholm under 2010.

Undersökningen gäller färska frukter och grönsaker.

De sex butikerna sålde under hela 2010 mellan 1300 och 1800 ton frukt och grönt.

Totalt slängdes ungefär fyra procent av allt frukt och grönt i butikerna.

De tre frukter och grönsaker det slängdes mest av var potatis, sallad och tomater.

De sex butikerna slängde tillsammans 10 ton potatis, drygt 7 ton sallad och nästan 7 ton tomater.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Landstinget gemensamt lån med SKB

Eftersom ombyggnaden av väg 288 blivit dyrare än beräknat har Svensk Kärnbränslehantering, SKB, och Landstinget i Uppsala län valt att agera.

Uppsala Fria

”Det tillhör forntiden”

Efter att Skånes Fria Tidning börjat granska föreningen Isbjörnarnas könspolicy ändrar sig tjänstemännen på kommunen och kräver förändring.

Skånes Fria

Fortfarande rödlistade arter på Uppsalas restauranger

Efter förra årets fiskinventering på Uppsalas restauranger försöker nu Samuel Westin på Naturskyddsföreningen angripa problemet från ett annat håll. Under temaveckan jobbar han med information och upplysning till allmänheten liksom utmärkelser till de restauranger som bannlyser rödlistade fiskar och skaldjur.

Uppsala Fria

Kyrkan lär sig att tänka queer

I veckan arrangerar Svenska kyrkan en utbildning i hbtq-frågor för ett 40-tal av sina anställda. Målet är att öka kunskapen i de olika församlingarna och göra kyrkan till en öppnare plats.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu