Uppsala Fria

Landstinget gemensamt lån med SKB

Eftersom ombyggnaden av väg 288 blivit dyrare än beräknat har Svensk Kärnbränslehantering, SKB, och Landstinget i Uppsala län valt att agera.

I onsdags undertecknade SKB och Landstinget i Uppsala län ett avtal om att bevilja Trafikverket 406 miljoner kronor i förskott för att bygget av sträckan Hov–Gimo ska kunna fortgå som planerat.

– Vi är oerhört glada över att kunna hjälpa till med förskotteringen, säger Christopher Eckerberg, vd för SKB.

Förskotteringen innebär att landstinget först lånar ut de 406 miljoner kronorna som fattas. SKB övertar lånet om och när de får klartecken av regeringen att bygga kärnbränsleförvaret i Forsmark. Erik Weiman (M), ordförande i landstingsstyrelsen, anser att ombyggnaden ger en ordentlig höjning av trafiksäkerheten på vägsträckan.

Betyder det här att landstinget i Uppsala län tagit ställning i slutförvarsfrågan Erik Weiman?

– Det ankommer inte på landstinget att ha en uppfattning i frågan. Landstinget har ett antal uppgifter vid sidan av vården. Regional utveckling är en. Vi menar att man måste kunna bo och arbeta var man vill i länet.

Vad händer om det inte blir någor slutförvar?

– Ett slutförvar kommer att byggas under alla omständigheter. Det har inte påverkat landstingets ställningstagande om väg 288.

Så du menar att SKB tar över lånet även om slutförvaret placeras någon annan stans?

– Vad SKB gör eller inte gör det får SKB svara på. Det går inte jag in på idag.

Räntekostanderna på väglånet uppskattar han till en årlig kostnad mellan 15 och 20 miljoner kronor och han menar att oavsett slutförvar eller ej behöver 288:an rustas.

– På det här viset kan vi gå in regionalt och påverka när staten prioriterar på annat sätt.

Men det är inte bara Erik Weiman som är nöjd.

– Att etapp 2 och 3 kan komma igång tidigare betyder mycket för regionen, säger Jacob Spangenberg (C), kommunalråd i Östhammars kommun.

I dagsläget saknas det pengar till den sista sträckan Gimo–Börstil, ett beslut om den kan tas först i slutet av 2013.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Sifferjakten kan leda till dåliga beslut”

Papperslösa

Antalet verkställda utvisningar ska öka. Det har regeringen bestämt och påpekat flera gånger genom åren. "Polisförbundet har under lång tid kritiserat den 'pinnjakt' som råder inom polisen", säger Lena Nitz.

Skånes Fria

Omstritt uppdrag för djurparker

I en vacker bokskog utanför Höör hålls ett 80-tal olika djurarter i fångenskap för människans beskådan. Ett hjälpmedel för att skapa empati och respekt för djur och natur, enligt Anna Blinkowski, djursamordnare på Skånes djurpark. Ett sätt att legitimera förtryck i alla dess former, hävdar Helena Pedersen, forskare i pedagogik och kritiska djurstudier vid Malmö högskola.

Skånes Fria

Diskussion väcks kring tiggare på Uppsalas gator

Nu på söndag, den 10 mars, bjuder Uppsala domkyrkoförsamling in till den första av tre söndagar i mars då temasamtal äger rum i Katedralkaféet. Diskussionerna kommer att beröra ämnen som välfärd, samhällsansvar och världens orättvisor.

Uppsala Fria

Hallå där, Henrik Larsson…

…myndighetshandläggare vid bostadssamordningen, socialtjänsten i Uppsala kommun. Kommunens socialarbetare har ställt sig bakom uppropet: Nu bryter vi tystnaden.

Uppsala Fria

© 2023 Fria.Nu