Skånes Fria

”Det tillhör forntiden”

Efter att Skånes Fria Tidning börjat granska föreningen Isbjörnarnas könspolicy ändrar sig tjänstemännen på kommunen och kräver förändring.

– Det är klart att det ska vara öppet för kvinnor, säger Thomas Ohlsson som är jurist på gatukontorets upplåtelseenhet i Malmö kommun.

Men att sällskapet Isbjörnarna inte tillåter kvinnor i sin förening är inte någon nyhet för Thomas Ohlsson. Redan i början av december förra året uppmärksammade en malmöbo honom på problemet. Frågan kom upp till diskussion på gatukontoret och den tionde december skickade han iväg ett mail till föreningen med den koncisa frågan om föreningen tillåter kvinnor i sin förening. Skånes Fria Tidning har tagit del av mejlen.

Ett utförligt svar kom dagen efter från Magnus Johansson, vice ordförande i sällskapet Isbjörnarna.

”När det gäller att tillåta kvinnliga medlemmar har det motionerats om detta på ett antal årsmöten och den motionen har vid alla tillfällen blivit nerröstad.”

Han skriver vidare: ”Att gå in och göra så radikala förändringar i en förening som har drivits på samma vis i 75 år tror jag kommer att bli den föreningens undergång.”

Mejlet förblir obesvarat till det att Skånes Fria Tidning i veckan börjar titta närmare på bastuföreningens könspolicy. Svaret från kommunjuristen till Isbjörnarnas vice ordförande hyser den här gången inga frågetecken: ”Gatukontoret tillåter inte på något sätt könsdiskriminering av kvinnor och framgår det av era stadgar att föreningen enbart är till för män så uppmanas ni att omedelbart ändra dessa”. Han uppmanar även Magnus Johansson att skicka över föreningens stadgar.

– Säger de att det bara är för män så tar det stopp. Det är inte meningen att det ska vara på det sättet i kommunen, det tillhör forntiden, säger Thomas Ohlsson.

Magnus Johansson ställer sig frågandes till varför det inte förts någon dialog med Isbjörnarna. Han säger också att det inte står i stadgarna att föreningen endast är till för män men att det alltid varit så.

– Det har aldrig varit några kvinnor som har ansökt om medlemskap. För att kunna ansöka måste man bli rekommenderad av en befintlig medlem.

Kan det vara en kvinna i dagsläget?

– Det kan jag inte svara på. Mig veterligen har det inte varit några kvinnor som har ansökt om medlemskap.

Hur ser du på gatukontorets krav?

– Jag har ett svar på den frågan i slutet av februari när vi har haft vårt årsmöte. Jag frågar mig om kommunen verkligen kan ställa de här kraven.

Vid tidningens pressläggning har ännu inte någon från sällskapet Isbjörnarna skickat över stadgarna till kommunen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Malmös bästa badläge är bara för män

Kallbadföreningen hyr ett av Malmös bästa badlägen för en spottstyver men bara män är välkomna i klubben. Sedan 1930 har det skett med Malmö stads goda minne.

– Vi lägger oss inte i att det bara är män som är medlemmar, säger Jan Olof Harvigsson, gatukontoret i Malmö.

Skånes Fria

Landstinget gemensamt lån med SKB

Eftersom ombyggnaden av väg 288 blivit dyrare än beräknat har Svensk Kärnbränslehantering, SKB, och Landstinget i Uppsala län valt att agera.

Uppsala Fria

Badförening öppnar upp för kvinnor

Hyresgästerna i kommunens bastu på Ribersborg i Malmö har tidigare bara släppt in män i bastun. Men efter att Skånes Fria Tidning granskat sällskapets könspolicy ändrar sig föreningen och välkomnar nu även kvinnor.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu