• Det var i början av mars en kvinna sköts ihjäl av sin före detta sambo i Högsbohöjd – bara veckor efter att hon fått avslag på sin ansökan om kontaktförbud. I augusti dömdes mannen till 17 års fängelse av Göteborgs tingsrätt.
Göteborgs Fria

Slumpen kan avgöra kontaktförbud

Ett kontaktförbud kan innebära skiljelinjen mellan liv och död. Men ansökningarna behandlas olika beroende på var i landet de tas emot. Det visar en ny undersökning av stiftelsen Ett tryggare Sverige.

– Ytterst är det slumpen som styr, säger Magnus Lindgren, stiftelsens generalsekreterare.

35 procent av ansökningarna om kontaktförbud beviljades i Göteborg under perioden första oktober förra året och sista maj i år. Riksgenomsnittet i landet ligger på 34 procent men däremellan finns det stora geografiska skillnader. Karlskrona ligger högst med 53 procent beviljade kontaktförbud och Södra Skåne lägst med 23 procent.

Enligt Magnus Lindgren är problemet dels att det saknas rutiner för hur ansökningar ska tas emot av polisen och dels för hur de ska bedömas av åklagarmyndigheten.

– Det här är ingen rymdforskning – det är tämligen enkelt att lösa. Det handlar om bristande intresse från polis och åklagare. Annars hade det varit löst för länge sedan.

I faktiska tal avslogs 314 av 482 ansökningar om kontaktförbud i Göteborg under den nämnda perioden. Ett av avslagen fick den kvinna som i mars sköts ihjäl av sin före detta sambo på en parkering i Högsbohöjd. Det var bara veckor efter att hon hade ansökt om kontaktförbud men fått avslag av åklagarkammaren. Stefan Lind som är kammaråklagare i Göteborg berättar att fallet har granskats både internt och av riksåklagaren.

– Vi är helt överens om att de uppgifterna vi hade då inte alls gav något stöd för ett kontaktförbud. Men man får inte glömma att har man ansökt en gång och fått ett nej är det inte ett evigt nej. Händer det något nytt går det att ansöka igen eller göra en omprövan.

Även om kontaktförbud endast är en del av det skydd som samhället bör erbjuda utsatta kvinnor sänder det en viktig signal till både förövare och offer, enligt Magnus Lindgren.

– Det är en signal till den drabbade om att vi tror på det här – men det är också en signal till gärningspersonen – att samhället inte accepterar beteendet.

Också Carina Ohlsson på Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund anser att det finns ett godtycke i hur myndigheterna behandlar ansökningar om kontaktförbud. Något som hon ser som ett tecken på att frågan om mäns våld mot kvinnor är lågt prioriterad.

– Hur man hanterar ärenden skiljer sig mycket från kommun till kommun och mellan olika åklagare, handläggare och poliser. I slutändan är det upp till ledningen att se till att det inte bygger på att det råkar finnas någon eldsjäl hos polisen eller i kommunen, säger Carina Ohlsson.

Ett första steg är enligt Magnus Lindgren att införa mallade hot- och riskbedömningar. Genom att utgå från ett formulär med tio kriterier kan man bättre förutsäga om en person riskerar att utsättas för nya brott. Så menar han är det inte i dag.

– Åklagarna baserar de här besluten mycket utifrån sin magkänsla, säger Magnus Lindgren.

Kammaråklagare Stefan Lind menar att det redan finns en handbok att följa som är framtagen av Utvecklingscentrum i Göteborg. Men om det räcker är svårt att säga.

– Jag vet inte vad som ska till för att man ska kunna göra en bättre bedömning. I och med att det ska gå så fort som en vecka till beslut är det väldigt ofta vi är tvingade att fatta det på lite dåligt underlag, säger han.

Och att bedömningen varierar runt om i landet tror Stefan Lind delvis beror på olika rutiner hos olika polismyndigheter. Medan vissa informerar alla om möjligheten till kontaktförbud gör andra poliser själva en bedömning om det finns grund för förbudet innan de informerar.

– Det kanske är bättre att vi får in fler ansökningar även om det leder till fler avslag. Den bedömningen ska kanske inte göras av enskilda poliser på plats utan mer noggrant när man har fått in mer bevis, säger Stefan Lind.

Fakta: 

Kontaktförbud

Om det finns risk för att en person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan kan hen få kontaktförbud. Den som fått kontaktförbud får inte besöka, kontakta eller följa efter den som skyddas av förbudet. I vissa fall kan det kombineras med elektronisk övervakning. Kontaktförbudet gäller högst ett år men kan förlängas.

Källa: Sveriges domstolar

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Cykelrevolutionen låter vänta på sig

Det cyklas som aldrig förr – samtidigt sjunker bilåkandet. Håller cykeln på att ersätta bilen som vårt främsta färdsätt? I en artikelserie i två delar tar Skånes Fria tempen på kampen mellan de två.

Skånes Fria

Nystart för elever från Rosengård

Deras skola havererade. Lärare slutade och i klassrummen var det ”kaos”. I veckan gick två nervösa Rosengårdselever till Slottsstadens skola i Malmö.

Skånes Fria

Kompistryck avgörande för betyget

Klasskamraterna och lärarnas förväntningar är avgörande för hur en elev presterar. Och en accelererande motor i skolsegregationen.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu