Fria Tidningen

”Alla tjänar på allianser”

Sissela Nordling Blanco är ett av Feministiskt Initiativs, Fi:s, tre språkrör. Hon arbetar för att införa en jämställdhetsfond för att minska lönediskrimineringen av kvinnor.


Sissela Nordling Blanco

– En sak som vi i Fi har ögonen på just nu är lönegapet mellan kvinnor och män. Efter klockan 15:51 varje dag arbetar kvinnor gratis, om man ser till löneskillnaderna mellan män och kvinnor i snitt.

–Vårt förslag är en statlig jämställdhetsfond som ska bidra till minskat lönegap, säger hon.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ses inte som en politisk fråga, och speciellt på kommunal nivå är det en fråga som får stryka på foten, menar Sissela Nordling Blanco.

– Papperslösa kvinnor är extra utsatta, eftersom de inte ens kan anmäla brott utan att riskera utvisning. Kvinnofridslagen måste bli överordnad migrationslagstiftningen, frihet från våld är en mänsklig rättighet som är viktigare än regler om migration.

Den senaste tidens feministiska och antifeministiska debatt ser hon som på ett sätt normal, men försöker att inte bry sig så mycket om den.

– Många tycker att feminister går för långt och inte nöjer sig med det som redan uppnåtts.

Hon menar att även män drabbas av könsmaktordningen, men att man måste se till helheten.

– Män begränsas också av könsnormer, men det är inte män som missgynnas överlag.

För att förändra samhället och attityderna i grunden måste man få en attitydförändring överlag.

– Om man ser på skolpolitiken kan man ta en sådan fundamental fråga som att personalen måste ha kunskap om genusfrågor, rasism och heteronormer. Vi har ju en väldigt könssegregerad arbetsmarknad och det beror på saker som vi får med oss redan från början från familjen och skolan.

I framtiden menar Sissela Nordling Blanco att det kommer att bli viktigare att koppla ihop olika former av maktstrukturer.

– Jag tror att det man måste se att man måste jobba tillsammans för ett jämlikt samhälle. Att alla som kämpar för social rättvisa tjänar på att alliera sig med varandra.

Fakta: 

Inför kvinnodagen den 8 mars har Fria Tidningen frågat tre aktiva
feminister om vad som är viktigast i den feministiska kampen i dag.

Läs intervjun med Anna-Klara Bratt: "Hoten och våldet växer"

Läs intervjun med Samira Ariadad: "Man måste tänka mer på gräsrotsnivå"

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Hoten och våldet växer”

Lönerna är viktigast för feminismen, men det som oroar nu är hätskheten som blommat upp, säger journalisten Anna-Klara Bratt.

Fria Tidningen

Strejk, statistik och Sägifrån – detta gör facken på 8 mars

8 mars

Mens på arbetsplatsen, en kampanj mot Moderaterna samt en kvinnostrejk mot patriarkatet. Facken må ha olika syn på de viktigaste frågorna och bästa metoderna för feministisk kamp – men de som Fria pratat med är överens om att kampen behövs. Inte minst för att hålla liv i Metoo-rörelsen.

Fria Tidningen

Detta gör Syndikalisterna SAC på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Vision på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu