Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Kommunal på 8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Hillevi Good, tillförordnad kommunikationschef på Kommunal:

1. Vad gör ni som fackförbund i samband med 8 mars?

– Vi kommer att prata om jämställdhetsarbete i alla våra kanaler och lyfta det fackliga jämställdhetsarbete som vi gör varje dag. 80 procent av våra medlemmar är kvinnor. Vi lyfter också kvinnor i mansdominerade yrken som vi organiserar. Fram till 8 mars har en kvinnlig brandman och en kvinnlig ambulansförare tagit över vårt Instagramkonto. Vi arrangerar Cup Kommunal, en fotbollscup för kvinnliga lag, och så lyfter vi nätverket för kvinnliga busschaufförer som vi driver. Våra utredare bloggar också hela veckan fram till 8 mars om olika jämställdhetsfrågor.

2. Hur ser ni på kvinnostrejk som metod?

– Det är inte en metod som Kommunal använder under 8 mars.

3. Hur arbetar ni med #metoo?

– Vi jobbar med de frågorna ur ett skyddsombudsperspektiv. Det är de som har rätten och skyldigheten att värna om arbetsmiljön och sätta stopp. Sedan uppropet startade har vi satt extra fokus på frågorna och påmint om de riktlinjer och guider som finns. I vår organisation har vi tydliggjort vårt ansvar att säga ifrån, dokumentera och stödja dem som blir utsatta. Under våren jobbar vi vidare med skyddsombuden och #metoo-frågorna.

4. Vilka ser ni som de viktigaste feministiska frågorna för facket att arbeta med?

– Just nu jobbar vi mycket med att kvinnodominerade yrken diskrimineras lönemässigt. Vi jobbar också med att heltid ska erbjudas som standard i kvinnodominerade yrken, precis som i manligt dominerade yrken. I kvinnodominerade yrken blir man ofta inte erbjuden heltid, eller så får man då väldigt svåra scheman. Det påverkar kvinnors pension, livsinkomst och självständighet.

5. Hur jobbar ni med dem?

– Vi driver att stora, viktiga, kvinnodominerade yrken måste få högre lön i snabbare takt än mansdominerade yrken. 2016 gjorde vi en sådan överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting kring undersköterskorna. Näst på tur står andra yrkesgrupper.

– När det gäller heltidsfrågan har vi också gått avtalsvägen och skrivit in i avtalet med Sveriges kommuner och landsting att heltidsarbete ska vara norm i välfärden från 2021. Det blir en lång resa, men väldigt viktig.

6. Vilket ansvar har ni som fackförbund för feministiska frågor?

– Väldigt stort. För ett fackförbund som Kommunal är det otroligt viktigt att förbättra de kvinnliga medlemmarnas arbetsvillkor och löner. Det gäller även manliga yrkesgrupper och deras jämställdhetsfrågor. För oss står det arbetet i fokus varje dag på året.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Strejk, statistik och Sägifrån – detta gör facken på 8 mars

8 mars

Mens på arbetsplatsen, en kampanj mot Moderaterna samt en kvinnostrejk mot patriarkatet. Facken må ha olika syn på de viktigaste frågorna och bästa metoderna för feministisk kamp – men de som Fria pratat med är överens om att kampen behövs. Inte minst för att hålla liv i Metoo-rörelsen.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Unionen på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör Syndikalisterna SAC på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Vision på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Handels på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu